Hoppa till innehåll
Media

Blåbär allt populärare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2010 8.13
Pressmeddelande -

Fjolårets skörd av blåbär var rikligare än genomsnittet. Nästan dubbelt så mycket blåbär plockades för försäljning än året innan, dvs. totalt tre miljoner kilo. Detta framgår av undersökningen om saluföring av vilda bär och svampar (MARSI), i vilken de viktigaste företagen som idkar handel med bär och svampar deltar.

Plockning av blåbär gav en inkomst på 4,1 miljoner euro i hela landet, dvs. mest med tanke på alla vilda bär. Blåbärets hälsofrämjande effekter och goda exportmöjligheter har ökat bärets värde. Mest blåbär plockade man i skogarna i Lapplands län.

De utländska bärplockarna hade i fjol stor betydelse för tillvaratagandet av bären, framför allt i Lapplands och Uleåborgs län. Bärplockarna, som ursprungligen kom för att plocka blåbär och lingon, plockar nu även andra bär och svampar.

I fjol plockades 3,6 miljoner kilo lingon för försäljning. Mängden nådde inte riktigt upp till fjolårets nivå. Den mängd lingon som säljs fördelar sig ganska jämnt mellan Uleåborgs och Lapplands län samt Västra Finland. Plockningen gav en inkomst på totalt 3,8 miljoner euro.

Hjortron plockades mest på myrarna i Lapplands län, men den dåliga skörden sänkte den totala mängden sålda bär till 73,8 ton. Plockningen gav en inkomst på 0,6 miljoner euro.

De övriga vilda bären är av mindre kommersiell betydelse. Bland dessa var kråkbär det bär som man plockade mest av för försäljning, totalt 33 ton. Mängden tranbär som plockades uppgick till 11 ton. Vanligtvis plockar man endast en liten mängd skogshallon för försäljning, men i fjol plockade man ovanligt mycket, 1,7 ton.

Bland de vilda svamparna var karljohansvamp den överlägset viktigaste handelssvampen. I fjol var skörden medelmåttig. Mängden karljohansvamp som plockades för försäljning var densamma som året innan, över 350 ton. Karljohansvampen säljs ofta medan den är färsk, eftersom svamparna snabbt blir dåliga och kräver snabb fortsatt hantering. Karljohansvampen är en god exportsvamp. Plockningen gav en inkomst på 1,4 miljoner euro.

Jämfört med året innan plockades en mindre mängd riskor för försäljning. Skogsriskan är den mest uppskattade saltade svampen, och man plockade 114 ton för försäljning. Av pepparriskan plockade man 39 ton. Man plockade också en liten mängd skäggriska.

Kantarellskörden var riklig och skördesäsongen lång. Totalt plockades 29 ton för försäljning, vilket är det bästa resultatet under 2000-talet. Trattkantarellen växte långt in på senhösten, och man plockade 28 ton av svampen för försäljning. Av murklor plockades en sedvanlig mängd på 23 ton.

Plockningen av vilda bär gav totalt 8,7 miljoner euro i inkomst, medan plockningen av vilda svampar medförde en total inkomst på nästan två miljoner euro. Inkomsten från de vilda bären var störst i Lapplands län, medan inkomsten från de vilda svamparna på traditionellt vis var störst i östra Finland.

Ytterligare information fås från Jord- och skogsbruksministeriet:

överinspektör Leena Kotsalo, tfn 09 160 54299, 040 578 0849

Sirkka-Liisa Anttila