Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i fångstrapporter, vildsvinsjakt och jakt med båge

Jord- och skogsbruksministeriet
4.8.2017 14.06 | Publicerad på svenska 7.8.2017 kl. 12.10
Pressmeddelande

Regeringen gjort ändringar i jaktförordningen. I fortsättningen ska jägare rapportera in förutom rådjursfångster, även fångster av vildsvin, sädgås och iller. Syftet är en hållbar jakt.

Fångstrapporten lämnas in till Finlands viltcentral inom sju dygn från att djuret fångats. Rapporten kan göras på oma.riista.fi eller på viltcentralens blankett.  Enligt offentlighetslagen är en jägares fångstuppgifter sekretessbelagda som enbart kan användas i myndighets- och övervakningssyfte.

Allt fler arter får jagas med båge

Vitsvanshjort får i fortsättningen jagas med båge. Dovhjort, skogsvildren, vildsvin, mufflon, kronhjort och sikahjort får också jagas med bågvapen. Jakt med båge är en krävande gren som kräver att skytten avlagt ett bågskytteprov. I ett bågskytteprov ska skytten skjuta tre pilar mot ett träffområde på 18 meters avstånd. Träffområdet har en diameter på 23 cm. 

Vaktjakt efter vitsvanshjort kan i höst inledas redan den 1 september. När det gäller andra jaktmetoder inleds jakten den sista lördagen i september, dvs. den 30 september. 

Ändringar i vildsvinsjakt

Jakten efter vildsvin ska också effektiviseras. Målet är att bekämpa afrikansk svinpest som har spridit sig till Baltikum, Polen och Ryssland. Risken finns att sjukdomen också når Finland. Den viktigaste åtgärden handlar om att minska vildsvinspopulationen med hälften, dvs. till ca 500 - 600 svin.

Vid fångst av vildsvin får användas inhägnader som fångar djuren levande. Om jägaren använder ett räfflat kulvapen, ska jägaren avlägga ett skjutprov före den 7 augusti. Ett godkänt prov i älg- och hjortskytte eller i björnskytte uppfyller kraven. För hagelgevär avsedda kulor får också i fortsättningen användas för att skjuta vildsvin. Då krävs inget skjutprov.

Ändringarna börjar gälla måndagen den 7 augusti.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, överinspektör, tfn 0295 16 2338, janne.pitkanen(at)mmm.fi

Vilt