Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i 2007 års nationella växthusstöd till Södra Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2007 11.40
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag om stödnivån på 2007 års nationella växthusstöd till Södra Finland. När det gäller korta odlingsperioder (2 - 7 månader) uppgår stödet till 4,1 euro. Stödnivån har sänkts på grund av att taket för stödet har överskridits. I fråga om långa perioder (över 7 månader) uppgår stödet till 11,3 euro per kvadratmeter.

Inom stödregionerna A och B utbetalas det nationella stödet till Södra Finland enligt kommissionens beslut från våren 2004 som fastställer de högsta stödbeloppen per produkt eller produktgrupp. År 2007 kan växthusodlingen få högst 18,17 miljoner euro i stöd.

Vid avgörandet av frågan om 2007 års stöd uppskattades att stödet kunde uppgå till 4,3 euro (kort odlingsperiod) respektive 11,3 euro per kvadratmeter (lång odlingsperiod). Men eftersom efterfrågan på stöd, utgående från stödberättigande ansökningar, överskred det maximala stödbeloppet, måste stödet per enhet sänkas. Stödet som gäller den korta odlingsperioden sänks med 0,2 euro per kvadratmeter.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn 09-160 527 93