Hoppa till innehåll
Media

Nu ska informationen om riskerna för djursjukdomar göras väl synlig även på gränsövergångsställena

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2017 15.43 | Publicerad på svenska 7.2.2017 kl. 15.47
Pressmeddelande

Afrikansk svinpest som sprider sig i Finlands närområden ska snart bekämpas allt synligare av myndigheter och aktörer inom transporter. Målet är att ge resenärer som kommer från epidemiområdena mer information om sjukdomens spridningsvägar och förebygga smittspridning.

Jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet och centrala aktörer inom gränsöverskridande transporter sammanträdde i dag för att diskutera bekämpning av afrikansk svinpest. Processen som inletts på initiativ av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen siktar på att skapa en gemensam syn och goda sätt att förbättra informationen om djursjukdomar på de gränsövergångsställen som är de mest kritiska med tanke på smittan. 

Det viktigaste målet för samarbetet är att effektivisera bekämpning i synnerhet av afrikansk svinpest.  Spridningen av afrikansk svinpest i de baltiska länderna är alarmerande. Jakt- eller naturresor till de infekterade områdena och vildsvinskött som resenärerna hämtar med sig är en verklig risk för att sjukdomen också når Finland.

– Vi har ett ovanligt bra läge i Finland när vi tänker på djursjukdomar. Därför kan vi exportera livsmedel också till länder med sträng kontroll. Om afrikansk svinpest invaderar vårt land, ändras läget radikalt och smittan skulle enligt sektorns uppskattning leda till förluster som uppgår till minst 150 miljoner euro. Vi är starkt oroade över att resenärer utan att vilja och utan att veta om det kan föra med sig smittan till Finland, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Även frilevande vildsvin som kommer över östgränsen kan sprida afrikansk svinpest. Jord- och skogsbruksministeriet håller på med ett förbud mot att hålla svin och inhägnade vildsvin utomhus. Alternativt ska det byggas en dubbel inhägnad för att undvika kontakt med frilevande vildsvin. Begränsningarna kommer att gälla för vildsvinsfarmer och svingårdar som ligger på 100 kilometers avstånd från östgränsen. Vildsvinspopulationen ska också reduceras, varför man gjort lättnader i jaktbestämmelserna. Populationens storlek ska uppskattas av Naturresursinstitutet. 

– Det är fint att notera att så många aktörer som sköter gränstransporter redan nu har identifierat risken. Situationen är ovanligt allvarlig och vi måste informera mer och synligare. Tillsammans hittar vi säkert de bästa sätten att stoppa smittan, tror Tiilikainen. – Vi följer upp hur situationen utvecklar sig och fortsätter dialogen.

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig febersjukdom hos tamsvin och vildsvin och en av de allvarligaste sjukdomarna som hotar grishållningen i Europa. Sjukdomen har spridit sig via frilevande vildsvin och människans aktiviteter till Finlands närområden i Ryssland och Baltikum. Om sjukdomen sprider sig till vårt land, är det ett stort bakslag för grisköttexporten. Afrikansk svinpest smittar inte till människor.

Ytterligare information:
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2385, katri.levonen(at)mmm.fi
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn  0295 16 2439, taina.aaltonen(at)mmm.fi
Risto Lahti, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Beredskap Djur och växter EU och internationella frågor Jakt Kimmo Tiilikainen Landsbygd Mat och jordbruk Produktionsdjur Vilt