Hoppa till innehåll
Media

Nationella stödet för sockerbeta uppgår till 350 euro per hektar år 2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2007 11.24
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag att år 2008 uppgår det nationella stödet för sockerbeta till 350 euro per hektar i hela landet. Detta är det maximala stödbeloppet enligt EU:s förordning om gemensam organisation av marknaden inom sockersektorn.

Enligt regeringen är det av yttersta vikt att den enda finska sockerfabrikens tillgång på råvara även nästa år är tryggad. För att kunna säkra förutsättningarna för en lönsam sockerbetsodling och stärka jordbrukarnas vilja att odla sockerbetor fastställde statsrådet stödnivån redan nu. Villkoret är dock att riksdagen beviljar det anslag som behövs.

Det totala stödbeloppet uppgår till högst 5,5 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn 09-160 527 93