Hoppa till innehåll
Media

Nationellt stöd för biodling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2014 11.42
Pressmeddelande -

Regeringen beslutade i dag att stödet för biodling är 21,50 euro för ett övervintrat och ofördelat bisamhälle. Detta stöd som bygger på antalet bisamhällen betalas för cirka 23 000 bisamhällen, stödsumman uppgår sammanlagt till en halv miljon euro.

Målet med stödet är att kompensera den konkurrensnackdel som följer av Finlands naturbetingade förhållanden samt att säkerställa att biodlingen har möjligheter att fortsätta och utvecklas.

För att få stöd förutsätts att biodlaren varit innehavare av minst femton övervintrade bisamhällen. Ett ytterligare villkor är att biodlaren har fått inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
jordbruksöverinspektör Mika Survonen