Hoppa till innehåll
Media

Naturresursinstitutet får ny direktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 13.36
Pressmeddelande
Bild: Naturresursinstitutet

Statsrådet tillsatte i dag den 26 november 2020 en ny direktion för Naturresursinstitutet. Direktionens mandatperiod är 1.1.2021 – 31.12.2023. Till direktionens ordförande utsågs Tuomas Salusjärvi, direktör vid Valio Oy, och till vice ordförande Saara Kankaanrinta, styrelseordförande för BSAG-stiftelsen.

Direktionen ska bistå Naturresursinstitutets ledning i arbetet, lämna förslag till verksamhetens strategiska fokusering och främja samarbetet med intressegrupperna. Naturresursinstitutets direktion beslutar om institutets budgetförslag, godkännande av bokslutet samt generaldirektörens ställföreträdare. 

Direktionens sammansättning:

  • ordförande: Tuomas Salusjärvi, direktör, Valio Oy
  • vice ordförande: Saara Kankaanrinta, styrelseordförande, BSAG-stiftelsen

   Medlemmar:

  • Timo Karjalainen, verkställande direktör, Laitakarin Kala Oy
  • Kristiina Kruus, dekanus, Högskolan för kemiteknik vid Aalto-universitetet
  • Jorma Länsitalo, direktör, Stora Enso Abp
  • Heli Siitari, företagare, Villilä Luonto Oy

Till direktionen hör också en medlem som personalen utser inom sig. Valet pågår som bäst bland Naturresursinstitutets personal.

Mer information:
Pentti Lähteenoja, överdirektör, tfn 02951 62485, fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Administration Jari Leppä