Hoppa till innehåll
Media

Nätverket av aktörer inom jordbrukets primärproduktion ska få gemensamma verksamhetsmodeller för beredskap

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2023 14.37
Pressmeddelande

Inom förvaltningsområdet för jord- och skogsbruk pågår ett projekt där man bereder en plan för tryggande av primärproduktionen inom jordbruket vid eventuella störningssituationer och undantagsförhållanden. I beredskapsarbetet stärks i synnerhet de regionala och lokala nätverken av aktörer inom primärproduktionen, samordningen av beredskapen och nätverkens verksamhet.

I planen vill man tydliggöra de regionala och lokala aktörernas roller och ansvar när det gäller att agera i störningssituationer och under undantagsförhållanden samt etablera och stärka primärproduktionsnätverkets verksamhet.

-    I det nu pågående projektet utarbetas en beredskapsguide för den regionala och lokala jordbruksförvaltningen, berättar Tuomas Rouhunkoski, som är projektchef vid Livsmedelsverket.

Under projektet kartläggs det hurdan beredskap aktörerna i primärproduktionsnätverket har i nuläget. Nätverkets funktionsförmåga testas med hjälp av beredskapsövningar. I projektet utarbetas dessutom en modell för information och kommunikation som ska göra att man även vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden kan skapa en lägesbild på regional och lokal nivå.

-    Vid störningssituationer har jord- och skogsbruksministeriet samordningsansvar, vilket förutsätter fungerande kommunikation mellan de olika aktörerna inom förvaltningen och en skyldighet att producera information för ministeriets och hela statsrådets bruk, konstaterar Pentti Lähteenoja, som är beredskapschef vid ministeriet.

Livsmedelsförsörjningen i Finland tryggas av ett fungerande och resilient livsmedelssystem och kontinuitetshantering av livsmedelssystemet under olika förhållanden från jord till bord. Primärproduktionen är en del av livsmedelsförsörjningen, vars kontinuitet ska tryggas också vid allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden.

Ytterligare information:

Tuomas Rouhunkoski, projektchef, Livsmedelsverket, tfn 029 5204 941, tuomas.rouhunkoski@ruokavirasto.fi
Pentti Lähteenoja, beredskapschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 5162 485, pentti.lahteenoja@gov.fi