Hoppa till innehåll
Media

En fjärdedel av bybutikerna i beråd att lägga ner verksamheten - en utredning om stödjande av verksamheten blev färdig

Utgivningsdatum 4.10.2017 21.05
Pressmeddelande
Bild:Jenni Tiainen

Bybutiken är allt oftare samtidigt postkontor, bank och apotek. Inom den närmaste framtiden kan butikerna bli serviceställen med ett omfattande tjänsteutbud som kompenserar det annars minskande utbudet. De ska också kunna samla allmännyttiga tjänster. Pellervon Taloustutkimus utredde hur det går för bybutikerna och vad som krävs för att de ska klara sig och ha framgång.

Bybutikernas ställning har förändrats som en följd av urbaniseringen, koncentrationen av butiker och de utvidgade öppettiderna. Antalet bybutiker minskade med ca 60 procent åren 2002–2015.

För närvarande finns det 222 bybutiker*.

Enligt utredningen som gjorts av Pellervon taloustutkimus gynnas butikerna för det första av att regleringen avvecklas.

·       Filialapotek eller medicinskåp ska kunna inrättas i anslutning till bybutiker.

·       Tillstånds- och licensavgifterna för bybutiker kan sänkas.

·       Antalet uthämtningsställen för Alko kan ökas och bybutikerna ges företräde vid placeringen av nya uthämtningsställen.

·       Ombudstjänster (Posten, kontantuttag och Veikkaus) ska styras till bybutikerna.

Utredningen visar att det urval tjänster som för närvarande tillhandahålls i bybutikerna redan nu är tämligen omfattande. De mest populära kompletterande tjänsterna är kontantuttag, tippningstjänster och posttjänster. Andra tjänster är apotekstjänster, hemtransport samt försäljning av fisketillstånd och flytgas.

Antalet bybutiker minskar i skrämmande takt och vi behöver nya lösningar för att bromsa utvecklingen. – Bybutikerna är viktiga serviceproducenter i landsbygdsområdena. Den utredning som Pellervo gjort ger förslag på flera sådana åtgärder som nu börjar klarläggas närmare, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

För att minska regleringen kan man dessutom finansiera reparation av affärslokaler och utvidgning av verksamheten. Stöd ska också kunna ges för överföring av affärsverksamheten vid bybutiker som håller på att läggas ner till andra företagare för att bli en del av större butiksverksamhet. Utnyttjandet av redan befintliga möjligheter, t.ex. det allmänna företagsstödet och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland bör effektiviseras.

Det att allmännyttiga tjänster tas in i bybutikernas urval innebär en betydande förbättring i synnerhet för invånarna i glesbebodda områden. Med hjälp av en servicesedel kan bybutikerna sköta t.ex. sådana allmännyttiga tjänster som tillhandahålls av kommunerna, såsom måltidstjänster och mattransporter, läkemedelsdistribution och många andra myndighetstjänster.

*Uppdaterad definition av bybutik:

• Läge: avstånd till närmaste butik minst 7,5 km eller ett annars svårtillgängligt läge.

• Dagligvaruhandeln mindre än 2 miljoner euro/år.

• Är enligt klassificeringen av stads- och landsbygdsområden belägen inom ett glesbebyggt område på landsbygden, på kärnlandsbygden, på den stadsnära landsbygden eller i lokala centra på landsbygden.

• Alla dagliga inköp kan göras i affären. (Utesluter specialaffärer inom livsmedelsbranschen, t.ex. kött- eller fiskaffärer, direktförsäljningshallar, livsmedelskiosker, kaféer, lågprisvaruhus.)

• Affären kan vara en säsongbutik (som t.ex. håller öppet bara under sommarperioden).

• Inbegriper inte affärer i samband med servicestationer.

• Butiksbilar beaktas inte (t.ex. enbart en butiksbil, men ingen butik).

Utredningen om bybutiker följer förslaget i redogörelsen om livsmedelspolitik om en kartläggning av möjligheterna för bybutikernas verksamhet. Utredningen finansierades av jord- och skogsbruksministeriet. Till den enkät som hänförde sig till utredningen valdes 117 butiker som överensstämde med den uppdaterade definitionen av bybutik. Sammanlagt 68 svar kom in.

Utredning om bybutiker, PTT:s arbetsdokument 193. Vuori, L. m.fl. 2017 kan läsas på PTT:s webbadress http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut.html (på finska).

Ytterligare upplysningar:
Risto Lahti, specialmedarbetare, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 050 565 0424
Christell Åström, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295162030  
Lauri Vuori, ekonom, lauri.vuori@ptt.fi, tfn 040 164 8182

Forskning och utveckling Jari Leppä Landsbygd