Hoppa till innehåll
Media

Norge uppmanas komma med en närmare utredning om laxfisket med kroknät i Finnmarksområdet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2021 14.30 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 15.09
Pressmeddelande
Tenojoki
Kuva: Jaakko Vähämäki

Finland och Norge förhandlade under våren om begränsningarna av laxfisket i Tana älv. På grund av laxbeståndets dåliga tillstånd beslutade länderna att förbjuda laxfiske i Tana älvs huvudfåra och biflöden. På motsvarande sätt förbjöd Norge laxfiske i Tanafjorden och vid den yttre kusten på båda sidorna om fjorden. Denna vecka beslutade Norge dra tillbaka förbudet mot användning av kroknät i Finnmarks havsområde 2021. Beslutet var en överraskning för de finländska myndigheterna.

Laxen använder havsområdet som näringssöksområde före vandringen till älvområdet för att leka. Den främsta orsaken till det minskade laxbeståndet är förmodligen att förhållandena i havsområdet har förändrats. Hittills har det dock inte varit möjligt att närmare utreda enskilda orsaker. Redan innan förhandlingarna mellan länderna avslutades hade Norge förbjudit användningen av kroknät som allmänt används för laxfiske.  

Norges beslut hör till dess nationella beslutanderätt och strider inte direkt mot avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag 2021. När länderna förhandlade fram avtalet hade Finland dock en uppfattning att förbudet mot kroknät gäller också i Finnmarksområdet och att förbudet är en komplettering till de andra viktiga åtgärderna för att skydda laxbeståndet.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä skickade i dag ett brev om detta till Norges klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn. Norge uppmanas ge närmare motiveringar och utredningar om orsakerna till att förbudet drogs tillbaka. 

Finland och Norge har en god kontakt och bägge länderna delar oron över laxbestånden i Tana älv. Förhandlingarna om en revidering av fiskestadgan som preciserar fiskeavtalet för Tana älv för de följande sju åren pågår som bäst.

Mer information:

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, tapio.hakaste(at)mmm.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 162 051, vesa.ruusila(at)mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)tem.fi
 

Fiskar Jari Leppä Natur och klimat