Hoppa till innehåll
Media

Nu kan du som lantbruksproducent påverka den gemensamma jordbrukspolitiken – enkäten är öppen fram till 8.4

jord- och skogsbruksministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2024 10.35
Pressmeddelande

EU-kommissionen vill höra lantbruksproducenternas åsikter om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), jordbruksstöden och andra regler i anslutning till livsmedel och jordbruk. Jordbruk- och skogsbruksministeriet uppmuntrar jordbrukarna att svara på enkäten, så att också de finländska lantbruksproducenternas röst hörs i planeringen av EU:s jordbrukspolitik.

EU-kommissionen vill höra lantbruksproducenternas åsikter om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), jordbruksstöden och andra regler i anslutning till livsmedel och jordbruk. Jordbruk- och skogsbruksministeriet uppmuntrar jordbrukarna att svara på enkäten, så att också de finländska lantbruksproducenternas röst hörs i planeringen av EU:s jordbrukspolitik. 

EU:s noggranna reglering när det gäller jordbruk, stöd till jordbruket och miljö- och klimatfrågor har skapat frustration och en stor administrativ börda för jordbrukarna. EU-kommissionen vill kartlägga jordbrukarnas åsikter för att få sig en bild av vad som orsakar denna börda (inom CAP och annan lagstiftning). För detta har kommissionen inlett ett projekt, där det i första fasen ingår en enkät som är riktad till jordbrukarna. 
Under sommaren kommer man också att göra intervjuer med jordbrukare och diskutera med producentorganisationer. På hösten utarbetar kommissionen en analys av situationen och om hur man skulle kunna förenkla regleringen. Dessa utredningar kommer att ligga till grund för nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, det vill säga för planeringen av CAP-perioden 2028–2034. 

"Det är viktigt att kommissionen nu vill lyssna på jordbrukarna och se över riktlinjerna för den gemensamma jordbrukspolitikens. Jag uppmuntrar finländska jordbrukare att svara på kommissionens enkät, för att Finlands och den finländska jordbrukarens röst ska höras vid utarbetandet av framtida riktlinjer", säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Avsikten är att enkätens resultat ska bli klara hösten 2024. EU-kommissionen hoppas på ett aktivt deltagande i enkäten för att få en så bra helhetsbild som möjligt.

Svara på enkäten här senast den 8 april. Du kan svara på svenska genom att välja språk för sidan i menyn till höger. 

Mer information 

Minna-Mari Kaila, överdirektör, avdelningschef, livsmedelsavdelningen, tfn 029 516 2013 fornamn.efternamn@gov.fi

Mat och jordbruk Mat och jordbruk