Hoppa till innehåll
Media

Ytterligare räntestöd till unga jordbrukare även inom region C

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2009 14.49
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag en förordningsändring som går ut på att unga jordbrukare inom stödregion C kan också få såväl startstöd som ytterligare räntestöd på 15 000 euro. Genom den godkända förordningen ändras statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare.

Sedan sommaren 2008 har det varit möjligt att bevilja unga jordbrukare 35 000 euro i form av understöd och 20 000 euro i form av räntestöd. Inom stödregionerna A och B har det också varit möjligt att bevilja 15 000 euro i ytterligare räntestöd. Det ytterligare räntestödet ingår i Södra Finlands 141-stödbeslut.

Avsikten är att i Norra Finlands 142-stödbeslut också ingår ett ytterligare räntestöd på 15 000 euro i stödregion C. Räntestödet kan beviljas i region C efter att Europeiska kommission har godkänt stödet.

Stödet kan även beviljas de unga jordbrukare som redan beviljats starstöd på sammanlagt 55 000 euro. Då ska ytterligare räntestödet sökas separat. Det ytterligare räntestödet kan beviljas endast i det fallet att villkoren för startstöd till unga jordbrukare också uppfylls när ansökan om ytterligare räntestöd lämnas in.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftningsrådet Katriina Pessa, tfn 09-160 54298

Sirkka-Liisa Anttila