Hoppa till innehåll
Media

Ny ansökningsomgång för stödet för investeringar i hönshus

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2009 11.16
Pressmeddelande -

Under tiden 13.5 - 5.6.2009 är det möjligt att söka stöd för investeringar i hönshus. Statsrådet utfärdade i dag en förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk år 2009. Med ändringen vill man uppmuntra producenter att byta till trivselburar och golvhönshus och hönshus med våningsburar som också efter år 2011 är tillåtna inom EU.

Det förväntas att i synnerhet de gårdar som sanerar sina hönshus på grund av salmonella söker investeringsstödet. De salmonellasmittade gårdarna är tvungna att lägga ner produktionen i över sex månader. Under denna tid har producenter en ypperlig chans att byta ut de oinredda burarna till trivselburar. På samma sätt som tidigare kan producenter ansöka om stöd såväl för byte av burar som för att bygga om burhönshus till golvhönshus eller hönshus med våningsburar.

Åtminstone tills vidare är det inte möjligt att söka stöd för utvidgad produktion för enligt 141-lösningen som gäller åren 2007 - 2013, behöver man på grund av marknadsläget kommissionens tillstånd till investeringar i utökad kapacitet.

År 2009 har ordnats två ansökningsomgångar som gällde alla objekt för investeringsstöd. TE-centralerna fattar beslut om den andra omgångens ansökningar och ansökningar om investeringsstöd för hönshus senast 30.9.2009.

Nästa ansökan om jordbrukets investeringsstöd som gäller alla stödobjekt ska ordnas i höst.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Hannu Porkola, tfn 09-160 542 47

Sirkka-Liisa Anttila