Hoppa till innehåll
Media

Ny lag ökar offentlighet inom jordbruksförvaltningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2007 13.54
Pressmeddelande -

Statsrådet överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. Lagen ersätter den gällande lagen om landsbygdsnäringsregistret. Lagen tillämpas på jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsnäringsförvaltningens register och handlingar.

Orsaken till reformen är att den gällande lagen inte möter kraven i grundlagen, offentlighetslagen eller personuppgiftslagen. Därtill förutsätter EU-bestämmelserna att informationen om stöd samt rumsliga datamängder görs mer tillgängliga.

På offentligheten för registeruppgifterna tillämpas i fortsättningen i regel offentlighetslagen och personuppgiftslagen vilket innebär ökad offentlighet. Vissa uppgifter, t.ex. uppgifter som gäller krediter, lån och statsborgen, är fortsatt sekretessbelagda.

Enligt lagförslaget fattas besluten om utlämning av uppgifter i regel på centralförvaltningsnivå men även kommuner och TE-centraler kan lämna ut uppgifter som gäller deras uppgiftsområden.

I lagförslaget ingår också bestämmelser om offentliggörandet av vissa stöduppgifter i början av år 2008. Uppgifterna om stöd läggs ut på Internet i enlighet med EU-bestämmelserna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Outi Kostama, tfn 09-160 542 77