Hoppa till innehåll
Media

Ny nordisk mat på menyn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2007 13.00
Pressmeddelande -

Marknadsföring av mat riktad till barn och ungdomar och deras tillgång till mat, bioenergi samt Östersjötorskens framtid - det var tre av de teman som de nordiska livsmedels-, jordbruks- och fiskeministrarna behandlade i Björneborg på ministermötet den 28 juni. Finlands jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila ledde mötet.

Ministrarna diskuterade hotbilder för torskbeståndet i Östersjön och möjligheter för att förbättra torskbeståndet och dess omgivningar. Föroreningen i Östersjön är omfattande och har stor inverkan på områdets ekosystem och därmed även på fiskeindustrin. Den vetenskapliga biologiska rådgivningen har flertalet gånger föreslagit regeringarna att införa totalt fiskeförbud av Östersjötorsken för att få lekbeståndet på en högre och biologiskt godtagbar nivå. Politikerna ska emellertid även beakta de sociala aspekterna. En kommuniké sammanfattar diskussionerna på mötet.

Bioenergi är en aktuell och högprioriterad politisk fråga i de flesta nordiska länderna. Att öka bioenergiförbrukningen har varit politiskt prioriterat i de flesta nordiska länderna. Den norske jordbruksministern Terje Riis-Johansen gav en kort introduktion till diskussionen om bioenergifrågan. På sitt möte den 18 - 19 juni har de nordiska statsministrarna diskuterat frågor som rör globaliseringen. Statsministrarna beslutade att stärka det nordiska klimat- och energiarbetet, vilket även innefattar bioenergiområdet. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson informerade om statsministrarnas beslut som även kommer att påverka frågor som rör satsningar på bioenergiområdet.

Barns och ungdomars hälsa var ett tredje tema. Frågan handlar inte bara om att begränsa olämplig marknadsföring riktad mot barn och ungdomar, utan även om att bli bättre på att ge dem goda möjligheter till att välja de nyttiga livsmedelsprodukterna. Då det bör finnas möjlighet till både nyttig mat och fysiska aktiviteter, måste man komma fram till lösningar i frågan. Det hjälper inte att det blir lättare för barnen att få tillgång till nyttig mat om det samtidigt finns en utveckling åt mer stillasittande aktiviteter och ingen naturlig möjlighet för dem att röra sig i det offentliga rummet. Ministrarna antog en deklaration i frågan. Här föreslås en gemensam nordisk frivillig etisk kod för att begränsa marknadsföringen av onyttig mat riktad till barn och ungdomar. De gemensamma nordiska initiativen kommer att framföras i internationella organisationer som EU och WHO.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
Specialmedarbetare Kaisa Karttunen, tfn 040 849 9077
Överdirektör Ilkka Ruska, tfn 040 504 0192