Hoppa till innehåll
Media

Nya instrument för utveckling av virkeshandeln

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2014 8.39
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som studerat virkeshandeln föreslår nya instrument för utveckling av handeln. Målet är att skapa större tillit mellan virkeshandelsparterna och effektivisera funktionerna.

– Parterna har en stark målbild för att utveckla skogssektorn och virkesmarknaden. Utvecklingen och tilliten är viktiga ur det hänseendet att skogssektorn får nya investeringar, säger överdirektör Juha Ojala på jord- och skogsbruksministeriet.

Ett nytt alternativ som föreslås för råvirkeshandeln är prissättning av stamdelar, vilket bygger på att stammen fördelas i delar enligt diametern, till exempel i fyra delar, som alla får ett separat pris. Den kapning som virkesköparen gör har mindre inverkan på skogsägarens försäljningsinkomster. På samma sätt kan industrier som använder virke kapa träden enligt egna mått utifrån efterfrågan och förädlingsvärdet vid tiden för drivningen. Mätning av stamdelar sker med avverkningsmaskinens mätanordning på samma vis som i dagens drivningssystem. Eftersom det nya systemet är standardliknande, är det lättare att börja använda det ute på fältet och köpanbuden är också mer jämförbara.

Arbetsgruppen föreslår också ett nytt koncept som går ut på att en skogsvårdsförening eller någon annan liknande aktör erbjuder virkesköpare drivningsfärdiga stämplade bestånd. Enligt konceptet förbereder serviceproducenten beståndet så att prissättning och drivning är möjliga utan att köparen behöver besöka terrängen. Målet är att minska skogsproffsens överlappande arbete och att stämplade bestånd kunde köpas via e-handel.

Idén om koncept till ny prissättning och drivningsfärdiga bestånd är resultat av samarbetet mellan virkeshandelsparterna och skogsbranschens forskare. Arbetet skedde på uppdrag av virkesmarknadsarbetsgruppen under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Tidigare har arbetsgruppen bidragit till bl.a. att marknadsdeltagarna har fått tillgång till en täckande prisstatistik.

– Arbetsgruppen föreslår dessa koncept och när allt kommer till kritan är det marknaden som avgör om de ska användas och på vilket sätt, konstaterar Juha Ojala.

Enligt skogsdirektör Tomi Salo vid Skogsindustrin rf beror virkesmarknadens bättre funktion på de målmedvetna utvecklingsinsatserna under de två, tre senaste åren.

– Utvecklingsarbetet ska fortsätta i nära samverkan mellan virkesmarknadsdeltagarna. Nästa viktiga steg är en elektronisk handelsplats. De idéer som nu tagits fram hjälper också att införa e-handeln, säger Salo.

Arbetsgruppen har till uppgift bl.a. att bidra till virkesmarknadens stabilitet, förutsebarhet och internationella konkurrenskraft samt vid behov ge staten och branschaktörerna förslag som gäller detta.
– Arbetsgruppens arbete har också inverkat på att virkesmarknaden har fungerat bra och på ett förutsebart sett redan i flera års tid. Detta arbete ska vi fortsätta fördomsfritt. Vidare har arbetet säkert också skapat bättre investeringsförutsättningar, konstaterar skogsdirektör Juha Hakkarainen vid MTK.

Mer information:
överdirektör Juha Ojala, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 415
skogsdirektör Juha Hakkarainen, MTK, tfn 020 413 2450
skogsdirektör Tomi Salo, Skogsindustrin rf, tfn 045 875 8911