Hoppa till innehåll
Media

Nya skjutprovet gäller från 1.3.2006

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2006 10.12
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister har reviderat förordningen om skjutprov som gäller för de skyttar som deltar i jakt på hjortdjur och björn. Förordningen träder i kraft i början av mars.

De skyttar som tar del i jakt efter hjortdjur och björn måste avlägga ett lagstadgat skjutprov. Om detaljerna i skjutprovet föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Syftet med det nya skjutprovet är att lyfta fram vikten av ett träffsäkert skott som kan avfyras utan onödig brådska.

Enligt den reviderade förordningen skjuter skytten nu endast mot en stående målfigur i stället för en stående och en rörlig figur. Därtill ska det bli separata prov i älgskytte och björnskytte för det dödande träffområdet på dessa djur inte är likadant. När det gäller hjortdjur används en målfigur som föreställer en älg i naturlig storlek. På motsvarande sätt används vid prov i björnskytte en målfigur som föreställer en björn.

Ytterligare information ges på jord- och skogsbruksministeriet av:

biträdande avdelningschef Christian Krogell, tfn 09-160 533 73, 040 735 3173

överinspektör Sauli Härkönen, tfn 09-160 524 69, 040 752 3302

>> Mer information på finska