Hoppa till innehåll
Media

Nya landsbygdens innovationsgrupper efterlyses - ansökan har öppnats!

Utgivningsdatum 22.11.2018 16.20 | Publicerad på svenska 22.11.2018 kl. 17.21
Pressmeddelande

Tidig upptäckt av sjukdomar hos nötkreatur med hjälp av värmefotografering, energismarta spannmålstorkar som drivs med bioenergi och återvinningsgödsel. Det här är exempel på projekt som fått innovationsfinansiering under tidigare år.

Innovationsgrupperna förbättrar jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Grupperna löser ett identifierat problem och skapar en innovation som kommer till allmän användning. Innovationsgrupperna består av företagare med ett konkret problem samt av experter som är väsentliga med tanke på problemet.

Ansökan är tudelad. Idéefterlysningen pågår från den 19 november 2018 till den 31 januari 2019. Kom med och lämna in en beskrivning av din projektidé. De lämpligaste idéerna kommer vidare till en andra ansökningsomgång som löper ut den 31 maj 2019.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett informationsmöte den 17 januari 2019 för att presentera redan finansierade EIP-projekt.

Ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 finansieras ca 10 - 12 innovationsgrupper under programperioden 2014–2020.

Mer information: 

  • Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogbruksministeriet, tfn +358295162240, förnamn.efternamn@mmm.fi
  • Joel Karlsson, nätverksexpert, Nätverkstjänster, tfn 040 531 1966, joel.karlsson@maaseutu.fi
  • Lassi Hurskainen, sakkunnig  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, tfn 0295 025 046, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

EU och internationella frågor Forskning och utveckling Landsbygd