Hoppa till innehåll
Media

Nytt renstängsel mellan Finland och Norge

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2014 11.46
Pressmeddelande -

Vid gränsen mellan Norge och Finland ska byggas ett nytt renstängsel för att förhindra renar från att vandra från det ena landet till det andra. En av båda ländernas regeringar tillsatt förhandlingskommitté uppnådde en överenskommelse i frågan 25.9. Avtalstexten är på remiss som bäst.

Det tidigare avtalet om renar är från 1981, varefter man byggde ett stängsel längs en del av gränsen. Renar irrade sig dock fortsatt särskilt från den norska sidan till den finska. Renar har orsakat skador som lett till betydande ersättningar.

Det nya stängslet byggs från Angeli till Levajoki. Då finns det ett stängsel längs hela gränsen mellan Finland och Norge. Ytterligare får man nya bestämmelser om ersättningar som ger möjlighet att kompensera för skador av ren på ett smidigare sätt. Sedan år 1852 gränsområdet mellan länderna varit stängt för gränsöverskridande renbete.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Pentti Lähteenoja, tfn 0295 162 485