Hoppa till innehåll
Media

Nytt stödsystem förbättrar djurens välbefinnande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2008 13.14
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag en förordning om stödet för djurens välbefinnande 2008 - 2013. Avsikten är att förbättra djurens välbefinnande och hälsa samt skötseln av husdjuren så som varje art kräver. Ett ytterligare mål är att jordbrukarna ska bli mera medvetna om de omständigheter som påverkar djurens välbefinnande. Stödsystemet gäller för nöt- och svingårdar och förbindelseperioden löper över fem år. Stödet ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013.

Stödvillkoren för djurens välbefinnande som godkändes i dag är strängare än de villkor i Finlands lag som ligger till grund för EU:s direkta och delfinansierade stöd.

För att få stöd ska jordbrukaren åta sig att följa de grundvillkor som gäller för en nöt- eller svingård. Jordbrukaren ska under hela förbindelseperioden ha i sin besittning minst tio djurenheter av den aktuella driftsinriktningens produktionsdjur. Om jordbrukaren har ett tillräckligt antal nötkreatur och svin kan jordbrukaren åta sig att iaktta grundvillkoren såväl för en nöt- som svingård. Grundvillkoren omfattar avtal om hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdsbesök och -plan, skydd av djuren mot sjukdomar, utfodring och skötsel av djuren samt beredskap för funktionsstörningar på gården.

Därtill kan jordbrukaren välja högst två tilläggsvillkor som lämpar sig för gårdens produktionsstruktur och tekniska arrangemang.

Stödet för nötkreatur uppgår till 17,50 euro och för svin till fem euro per djurenhet per år. När det gäller tilläggsvillkoren varierar stödet mellan 1,53 och 21,29 euro per djurenhet. Det årliga stödet per gård är högst 5 000 euro.

År 2008 beräknas stödet för djurens välbefinnande uppgå till 10,7 miljoner euro och under hela programperioden 2007 - 2013 sammanlagt till 105 miljoner euro.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef Juha Palonen, tfn 09-160 529 35
överinspektör Suvi Ruuska, tfn 09-160 522 29
överinspektör Antero Nikander, tfn 09-160 529 26