Hoppa till innehåll
Media

OECD:s flaggskeppspublikationer för jordbrukssektorn har kommit ut

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2019 10.14 | Publicerad på svenska 25.7.2019 kl. 8.50
Nyhet

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har publicerat sin gemensamma marknadsöversikt för jordbruket 2019–2028 och OECD har gett ut sin uppföljnings- och utvärderingsrapport för jordbrukspolitiken 2019.

Jordbruksprodukternas reella priser väntas förbli låga, eller rentav sjunka något under uppföljningsperioden, förutsatt att ökningen av efterfrågan avtar och produktiviteten fortsätter att öka. Prisfluktuationer kan dock förekomma till följd av potentiellt tillspetsade spänningar inom handeln, den allt vanligare förekomsten av extrema väderfenomen samt spridningen av växt- och djursjukdomar. Den internationella handeln väntas växa med 1,3 procent per år, medan ökningen under de tio senaste åren har varit 3,3 procent per år. Detta är en dålig nyhet när det gäller att trygga den globala livsmedelsförsörjningen.

Uppföljnings- och utvärderingsrapporten för jordbrukspolitiken 2019 ger en överblick över jordbrukspolitiken i 53 länder. Enlig rapporten är bortåt 70 procent av jordbruksstöden fortfarande störande för marknaden. Den valda politiken borde allt mer riktas in på att utveckla produktiviteten inom jordbruket, att använda naturresurser på ett hållbart sätt och att stärka resiliensen i jordbruket. Både på den offentliga och på den privata sektorn behövs det större satsningar på investeringar i landsbygdens infrastruktur och innovationer.

Marknadsöversikten "OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028"

Utvärderings- och uppföljningsrapporten "Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019"

Ytterligare information:

Jyri Ollila, direktör för internationella frågor, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 132, jyri.ollila(at)mmm.fi 

Jertta de Maziéres, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 113, jertta.demazieres(at)mmm.fi

Kimmo Närhinen, specialsakkunnig, OECD, tfn +33 1 44 18 19 25 / +33 6 32 63 39 45, kimmo.narhinen(at)formin.fi