Hoppa till innehåll
Media

Svara på frågorna på dinasikt.fi och påverka användningen av våra skogar i framtiden - svarstid till den 30 september 2018

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2018 11.09 | Publicerad på svenska 5.9.2018 kl. 16.39
Pressmeddelande

Svara på den enkät som öppnats på webbplatsen dinasikt.fi och medverka i uppdateringen av den nationella skogsstrategin som inleddes våren 2018. Enkäten pågår fram till den 30 september 2018 - själva uppdateringen är planerad att bli klar senast i slutet av året.

Den gällande nationella skogsstrategin 2025 togs fram år 2015. De strategiska målen är fortfarande aktuella, men de projekt som hjälper att nå dessa mål kräver enligt skogsrådets åsikt en uppdatering. Uppdateringen inleddes i mars och arbetet är planerat att bli färdigt i december.

I den nya uppdaterade skogsstrategin kommer att ingå nio strategiska projekt med följande temaområden:

  • Skogsdata och plattformsekonomi
  • Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen
  • Resurseffektiv och hållbar skogsvård
  • Naturvård i ekonomiskogar och skogsnaturens biologiska mångfald
  • Hantering av klimatförändringar
  • Skogsvägar och tillgänglighet till skog
  • Naturturism, naturproduktbransch och andra naturrelaterade tjänster
  • Kompetens och utbildning
  • EU:s skogspolitik och internationell skogspolitik

De åsikter och ställningstaganden som lämnas på dinåsikt.fi kompletterar de kommentarer om projektens planerade innehåll som ministeriet samlat in på annat sätt. Kommentarer och åsikter om både skogsstrategin och skogsbehandlingsmetoderna samlas in av intressegrupper som representerar olika perspektiv samt av forskare.

Skogar är en integrerad del av vår identitet, historia och kultur. De är viktiga för oss på många olika sätt. Vår ekonomiska välfärd har genom tiderna byggt på skogsavkastning. Våra biologiskt mångfaldiga skogar skapar också rekreation och många andra fördelar.

Svara på enkäten och påverka de metoder som säkerställer en hållbar skogsanvändning även i framtiden.

Enkäten på dinåsikt.fi
Nationell skogsstrategi 2025

Ytterligare information:
Katja Matveinen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2287, fornamn.efternamn@mmm.fi
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444, fornamn.efternamn@mmm.fi

Skogar Skogsprogram