Hoppa till innehåll
Media

På webbplatsen dinasikt.fi diskuteras jordbrukspolitik och skogsvård

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2010 12.40
Pressmeddelande -

I maj inleder jord- och skogsbruksministeriet två diskussioner på statsförvaltningens webbplats dinasikt.fi. Måndagen 10.5 startar diskussionen om EU:s framtida jordbrukspolitik som pågår i tre veckor. Måndagen 24.5 börjar igen en diskussion om skogsvårdsmetoder som fortsätter fram till midsommaren.

EU:s jordbrukspolitik ska genomgå en reform i början av år 2014. Kommissionens riktlinjer väntas i slutet av år 2010 och lagförslag sommaren 2011.

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar på måndagen en dialog där medborgarna kan ta ställning bl.a. till följande frågor: Varför och för vad behöver vi jordbruk i Europa? Hur ska målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik se ut? Vilka verktyg behövs för framtidens jordbrukspolitik? Diskussionen pågår till 31.5. Diskussionsbidragen används vid formulering av Finlands officiella ställningstaganden till reformen.

Diskussionen i Finland är ett led i den diskussion som Europeiska kommissionen har initierat på sin webbplats om reformen av jordbrukspolitiken. Även denna diskussion är öppen för finska organisationer och medborgare. Webbplatsen öppnades i april och stängs den 3 juni.

I maj startar ministeriet också en dialog om skogsvård. Syftet med denna medborgardialog är att man vill få information och nya synvinklar till det skogspolitiska beslutsfattandet, i synnerhet när det gäller skogsvårdsmetoder. Dialogen startas den 24 maj och pågår till midsommaren.

Mer information ges på jord- och skogsbruksministeriet av:
kommunikationsdirektör Pekka Väisänen, tfn 09 160 52299, 040 773 0644
lantbruksrådet Matti Hannula, tfn 09 160 52730, 040 760 5954