Hoppa till innehåll
Media

På semesterresa med sällskapsdjur - observera de ändrade bestämmelserna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2010 5.25
Pressmeddelande -

Om transport av sällskapshundar, -katter och –frettar som medförs av resande föreskrivs i den s.k. förordningen om sällskapsdjur. Bestämmelserna har ändrats och preciserats under våren 2010. Ändringarna gäller bland annat kraven på transponder och vaccinering mot rabies samt minskning av antalet sällskapsdjur som får medföras till fem.

Enligt förordningen om sällskapsdjur rör djurhälsovillkoren såväl transport av sällskapsdjur mellan EU-länderna som införsel från länder utanför EU. Utöver de gemensamma villkoren har Finland och några andra medlemsländer rätt att ställa vissa nationella tilläggskrav när det gäller import av sällskapsdjur. Dessa nationella krav ska upphöra att gälla i slutet av juni 2010, men giltighetstiden har nu förlängts fram till utgången av år 2011.

Enligt förordningen om sällskapsdjur ska alla hundar, katter och frettar som transporteras från ett land till ett annat identifieras och åtföljas av ett hälsointyg med information om en giltig vaccination mot rabies och andra nödvändiga hälsouppgifter. Med hälsointyg avses passet för sällskapsdjur när det gäller förflyttningar mellan EU-länderna. För djur som importeras från länder utanför EU där risken för rabies är särskilt hög krävs också ett intyg över en undersökning som intygar att vaccinet har bitit. Genom de ändrade bestämmelserna har man preciserat kraven på transpondern och rabiesvaccineringen.

Antalet hundar, katter och frettar som medförs av resande har begränsats till högst fem i transporter mellan EU-länderna. Hittills har kravet på fem djur endast gällt införsel från länder utanför EU. Om det totala antalet sällskapshundar, -katter eller –frettar är sex eller mer, ska man följa villkoren för kommersiell import som avviker från importvillkoren för sällskapsdjur.

Till utgången av år 2011 kan Finland, Sverige, Förenade kungariket (UK), Irland och Malta kräva att sällskapshundar, -katter och frettar genomgår medicinsk behandling mot eckinokockos. Syftet med detta är att förebygga spridning av sjukdomen. Finland förutsätter dock inte medicinsk behandling av frettar.

UK, Irland och Sverige kan till slutet av år 2011 alltid kräva undersökning för rabiesantikroppar hos hundar, katter och frettar. UK och Irland har därtill särskilda krav som gäller fästingar.

Mer information:

Ändringarna i lagstiftning, jord- och skogsbruksministeriet
Import från och export till andra EU-länder:
veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen, tfn 09 160 52272, seppo.kuosmanen@mmm.fi

Import från länder utanför EU:
veterinäröverinspektör Leena Salin, tfn 09 160 52943, leena.salin@mmm.fi

Anvisningar för import av sällskapsdjur, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Import från och export till andra EU-länder:
rådgivningstelefon 020 690 991 (vardagar kl. 9-11), ehyt@evira.fi
överinspektör Virva Valle, tfn 020 77 24309, virva.valle@evira.fi (endast för medier)

Kommersiell import från länder utanför EU:
gränskontrollsektionen, rajatarkastus@evira.fi
gränsveterinären Mari Lassila, tfn 02077 24226 (endast för medier)

Mer information på internet: