Hoppa till innehåll
Media

Lokalbefolkning och EU-fonder som drivkrafter för utveckling av städer och byar

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2018 15.30 | Publicerad på svenska 10.10.2018 kl. 14.42
Nyhet

På ett innovationsläger för lokalt ledd utveckling har deltagarna arbetat med att planera hur det lönar sig att utveckla städer och byar med hjälp av EU-fonder och lokalsamhällen.

Lägret i Ellivuori i Sastamala den 2 -3 oktober samlade 50 utvecklare och experter från olika delar av landet. Vilket är det bästa sättet för de olika EU-fonderna och programmen att tillgodose samhällenas behov i hela landet var en av de frågor som deltagarna diskuterade. 

 

Deltagarna enades om konkreta riktlinjer. På landsomfattande nivå fortsätter diskussionen i den gemensamma arbetsgruppen för stads- och landsbygdspolitik. På lägret uppkomna tankar tillämpas också vid beredning av den nya EU-programperioden.  

 

- Samhällena är en väldigt stor potential som också ger fantastiska möjligheter. Var och en av oss kan förbättra samhällenas välmående utifrån det egna utgångsläget. Respekt, utmaning av gamla tolkningar, dialog och en äkta vilja att  förstå andra ligger i fokus, säger Olli Toivonen som arbetar på Lahtis stad. 

 

Den lokalt ledda utvecklingen utgår från att lokala invånare vet hur deras område ska utvecklas. I EU avses med lokalt ledd utveckling (Community-Led Local Development, CLLD) ett verksamhetssätt där makten och ansvaret för utvecklingsåtgärderna hör till lokalbefolkningen.

 

Denna metod, Leader, är redan känd på landsbygden. Nu ska metoden förankras också i städer.

 

Organiseringen av lägret inleddes i somras med dialoger på en öppen webbplattform och i sociala medier.  På två virtuella läger orienterade man sig kring ämnet. Forskaren i stadsaktivism Pasi Mäenpää och framtidsdesigner Elisa Lukin berättade om förändringarna i gemenskapen.

 

Materialet som samlades in under framtidsprocessen finns att få på webben.

 

Lägret ordnades av den gemensamma arbetsgruppen för lokalt ledd utveckling inom stads- och landsbygdspolitik i samarbete med landsbygdsnätverket, Sastamala stad och övriga samarbetspartner.  Som facilatorer arbetade Seija Kiiskilä Futures Garden Oy, Tiina Häkkinen 10times Oy, och Pauliina Mäkelä Kinda Oy.

 

Mer information:

 

http://bit.ly/kehitetaanpaikallisesti

 

  • Jarmo Palm, arbets- och näringsministeriet, tfn 02950 48064 
  • Laura Jänis, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2090
EU och internationella frågor Landsbygd