Hoppa till innehåll
Media

Parlamentariska arbetsgruppen: Snabbt bredband måste byggas ut på glesbygden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2018 8.09
Pressmeddelande

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden förutsätter att det byggs ut ett täckande, snabbt och symmetriskt bredbandsinfrastruktur på glesbygden samt att områdets vägar, medberäknat vägar av klass 2, hålls i skick. Arbetsgruppen godkände under mötet 4.4.även åtgärder gällande rörlighet, boende och postservice.

- Det är parlamentariska arbetsgruppens vilja att man på ministerienivå bereder en plan för att utvidga snabba, symmetriska och till kvalitén jämna bredbandsförbindelser över hela landet i enlighet med både nationella och EU målsättningar, säger arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anne Kalmari

- Dataförbindelserna garanterar jämlikhet mellan dels regioner dels medborgare och utgör grundläggande infrastruktur i samhället, betonar Kalmari  och berättar att Finland placerar sig på 27:e plats bland EU28 medlemsländerna då man granskar täckningen av snabba fasta dataförbindelser i landsbygdsområden. Situationen är oroande, konstaterar hon. 

Arbetsgruppen förutsätter att den offentliga makten skapar långvariga förutsättningar, med hjälp av offentliga medel, för bredbandsutbyggnaden ännu efter år 2020, då projektet Snabbt bredband avslutas. 

- Vägar som är i skick har, precis som fasta dataförbindelser, klart positiva effekter på den lokala, regionala och nationella ekonomin. Således anser den parlamentariska arbetsgruppen att vägklassificeringen ska höjas där det är ändamålsenligt ur näringslivsperspektiv och att vinterväghållningens anslag höjs med 20 procent, vilket innebär cirka 8,8 miljoner euro, säger arbetsgruppens viceordförande, Kuhmos stadsdirektör Tytti Määttä.

Arbetsgruppen ser att rörligheten i glesbygdsområden ska möjliggöras på alla sätt. Arbetsgruppen vill bland annat utreda möjligheten att förverkliga pilotprojekt  som gäller begränsade rättigheter att köra bil för 16-åringar samt äldre personer i glesbygen. Arbetsgruppen föreslår också att man i landskapen gör upp så kallade trafiksystemplaner och utvecklar olika former av samtransport genom att kombinera olika transportservice.

Läs vidare här.