Hoppa till innehåll
Media

Starkare livskraft
Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd tillsatt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 15.03
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 8 oktober 2020 en parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd för att förbättra möjligheterna för glesbebyggda områden i Finland. Arbetsgruppens mandatperiod är 12.10.2020 - 30.6.2023.

– Jag förväntar mig att arbetsgruppen ska börja genomföra försöksprojekt snabbt. Det lönar sig att utveckla vidare särskilt erfarenheterna av multilokalitet och använda sig av dem för att stärka livskraften i glesbygden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Den parlamentariska arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bevaka glesbygdens särskilda frågor och stärka livskraften i dessa områden. Arbetsgruppens arbete baserar sig på förslagen i slutrapporten från den första parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden 2017 – 2019 samt på Sanna Marins regeringsprogram i fråga om utveckling av glesbygden.

Arbetsgruppen ska utarbeta ett åtgärdsprogram som fastställer de försöksprojekt som ska genomföras för att utveckla glesbygdens livskraft och välfärd. För dessa projekt har det anvisats 4 miljoner euro i statsbudgeten. Som sitt första arbete låter arbetsgruppen göra en utredning som innehåller bland annat åtgärder för beskattning och studielånsavdrag enligt den norska modellen och möjligheterna att tillämpa dem på förhållandena i Finland. 

Ordföranden för arbetsgruppen är centerpartiets riksdagsledamot Hanna Huttunen

– Jag förväntar mig att arbetsgruppen arbetar fördomsfritt och kommer med nya initiativ för utveckling av glesbygden. Coronatiden har visat att ett decentraliserat samhälle är en styrka på många olika sätt, säger Huttunen.

Arbetsgruppens vice ordförande är socialdemokratiska partiets riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä.

Arbetsgruppens sammansättning

Ordförande 
Centerpartiets riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Hanna Huttunen 

Vice ordförande 
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 
riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä 

Ledamöter 
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 
riksdagsledamot Raimo Piirainen 
Piritta Rantanen (suppleant) 

Sannfinländarnas riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Jenna Simula 
riksdagsledamot Minna Reijonen 
riksdagsledamot Veijo Niemi (suppleant) 

Samlingspartiets riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Arto Satonen 
riksdagsledamot Heikki Autto 
riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie (suppleant) 

Centerns riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Anne Kalmari 
riksdagsledamot Mikko Kinnunen (suppleant) 

Gröna riksdagsgruppen 
riksdagsledamot Atte Harjanne 
riksdagsledamot Tiina Elo (suppleant) 

Vänsterförbundets riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Katja Hänninen
riksdagsledamot Juho Kautto (suppleant) 

Svenska riksdagsgruppen
riksdagsledamot Sandra Bergqvist 
riksdagsledamot Anders Norrback (suppleant) 

Kristdemokratiska riksdagsgruppen
riksdagsledamot Sari Tanus
riksdagsledamot Päivi Räsänen (suppleant) 

Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Harry Harkimo 

Permanenta sakkunniga 
Jord- och skogsbruksministeriet 
konsultativ tjänsteman Ville Schildt 
konsultativ tjänsteman Christell Åström (suppleant) 

Arbets- och näringsministeriet 
konsultativ tjänsteman Mikko Härkönen 
specialsakkunnig Hanna-Mari Kuhmonen (suppleant) 

Finansministeriet 
finansrådet Anne-Marie Välikangas 
lagstiftningsrådet Jyri Inha (suppleant) 

Sekreterare 
Jord- och skogsbruksministeriet 
specialsakkunnig Auli Sihvola

Ytterligare information:
Hanna Huttunen, riksdagsledamot, arbetsgruppens ordförande, tfn 09 432 3077, fornamn.efternamn@eduskunta.fi 
Johanna Ojala-Niemelä, riksdagsledamot, arbetsgruppens vice ordförande, tfn  09 432 3157, fornamn.efternamn@eduskunta.fi 
Auli Sihvola, specialsakkunnig, arbetsgruppens sekreterare, tfn 0295 162 442, fornamn.efternamn@mmm.fi 
Christell Åström, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare för landsbygdspolitiska rådet, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 030, fornamn.efternamn@mmm.fi 

Slutrapport från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden 1.11.2017 – 30.9.2019 (på finska)