Hoppa till innehåll
Media

Bidraget för åkergrödor 2015 har fastställts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2016 13.32
Pressmeddelande

Regeringen har fastställt enhetsnivåerna för det EU-finansierade bidraget för åkergrödor 2015 som gäller proteingrödor, råg, stärkelsepotatis, sockerbeta och frilandsgrönsaker. I bidrag får betalas sammanlagt högst 13,7 miljoner euro. Jordbrukarna får bidragen i februari.

Bidraget för åkergrödor per stödområde:

Högst, miljoner euro

Stödområde AB euro/ha

Stödområde C euro/ha

proteingrödor

6,3

73,7

73,7

råg

1,5

46,7

46,7

sockerbeta

1,0

79,5

79,5

stärkelsepotatis

3,7

561,5

561,5

frilandsgrönsaker

1,2

129,0

-


Växtsorternas enhetsstöd bestämdes utifrån statsrådets tidigare fastställda anslag som fördelades med växtsortens stödberättigande totalareal. 

Till proteingrödor räknas åkerärt, bondböna, sötlupin, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljehampa och oljedådra. För frilandsgrönsaker betalas bidraget bara i stödområde AB i Södra Finland. Frilandsgrönsakerna ska vara avsedda att användas som livsmedel.  

På grund av reformen av systemen för jordbruksstöd 2015 kunde man inte beakta åkergrödornas slutliga arealer när man fastställde stödnivåerna. Därför är det möjligt att enhetsnivåerna kommer att preciseras genom förordning av statsrådet under våren.

Ytterligare information:
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mat och jordbruk Valtioneuvoston asetus