Hoppa till innehåll
Media

Ersättningen för älgskador täcker tillfälligt inte skador på små plantbestånd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2010 8.58
Pressmeddelande -

Från den 1 januari täcker ersättningen för älgskador inte skador på små under 1,3 m höga plantbestånd. Den tillfälliga ändringen beror på felet i den ändrade skogslagen som träder i kraft vid ingången av år 2011. Felet i lagtexten observerades först efter lagens antagande och stadfästande. Jord- och skogsbruksministeriet beklagar felet.

Ministeriet vidtar omedelbara åtgärder för att få små plantbestånd tillbaka i ersättningssystemet så fort som möjligt. Situationen förutsätter inte några åtgärder av de skadelidande. Enligt viltskadelagen är det möjligt att få ersättning för skador som har inträffat under de tre senaste åren, vilket betyder att ingen förlorar rätten till ersättning på grund av felet. Ersättningarna kan dock dröja beroende på hur snabbt felet kan rättas.

En viktig del av lagberedningen är att man kontrollerar att ändringar i en viss bestämmelse inte orsakar oväntade ändringar någon annanstans i lagstiftningen. Normalt utförs dessa kontroller av olika personer upprepade gånger. I höstas utarbetade jord- och skogsbruksministeriet emellertid ovanligt många regeringspropositioner. Det arbetsdryga slutet av valperioden gjorde dock att man tyvärr var tvungen att ge avkall på dessa kontroller med följden att felet i lagen inte upptäcktes.

Ministeriet kommer att reformera lagberedningen under den kommande valperioden. Efter valet på våren arbetas fram en fyraårig lagstiftningsplan. I planen ingår de regeringspropositioner som man har för avsikt att utarbeta. Lagberedningsprojekt ges prioritet och varje projekts arbetsinsats uppskattas. Den arbetsinsats som behövs ställs i förhållande till resurserna och alla projekt får en tidsplan. Arbetet hopar sig inte och problemen undviks.

Ministeriet förnyar också sin strategi. Resultaten av arbetet som utförts av ministeriets fem avdelningar sammanställs senast nästa vår. Avsikten är att ministeriet satsar mer på lagberedningen och de övriga kärnuppgifterna på 2010-talet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

avdelningschef Pentti Lähteenoja, tfn 040 717 1698