Hoppa till innehåll
Media

Större slaktmängder i små slakterier för hov- och klövdjur och enklare köttbesiktning
Lättnader för småföretagare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 14.01
Pressmeddelande

I fortsättningen får små slakterier slakta betydligt fler hov- och klövdjur som hålls som husdjur. Den största tillåtna slaktmängden av nötkreatur, svin, hästar, får och getter kommer att femdubblas från 1 000 djurenheter till sammanlagt 5 000 djurenheter (de) per år när jord- och skogsbruksministeriets förordning börjar gälla den 1 juli 2016. Därefter får små slakterier slakta t.ex. 5 000 fullvuxna nötkreatur eller hästar (1 de), 25 000 svin (0,20 de) eller 50 000 får eller getter (0,10 de) per år. Slaktmängderna av fjäderfä planeras att höjas på hösten.

Små slakterier kan dra nytta av den bredare definitionen av små slakterier eftersom Finland har fått igenom strukturella lättnader i EU-lagstiftningens krav. Samtidigt kan det vara nödvändigt för små slakterier att göra strukturella förändringar om de ökar slaktmängden väldigt mycket. Livsmedelssäkerhetsverket Evira bedömer slakterierna från fall till fall.

Den ändrade förordningen om livsmedelshygien skapar också klarhet i dagens praxis som tillåter små slakterier utföra köttbesiktning även i kylrum. I förordningen har också tagits in en bestämmelse enligt EU-lagstiftningen som ger tillåtelse att vid köttbesiktningen slå samman kroppar och organ från fjäderfä och kaniner partispecifikt. Detta underlättar små slakteriernas arbete.

Den ändrade förordningen gör det lättare att godkänna slakterier och små slakterier som vilthanteringsanläggningar. I fortsättningen får älgkroppar, före köttbesiktningen och efter att kropparna flåtts och organen avlägsnats, skäras i två bitar. Förutsättningen är att styckandet sker hygieniskt. Denna lättnad är särskilt avsedd för anläggningar med låga rum som gör att hantering av en hel älg är omöjlig. Även renslakterier kan utnyttja denna lättnad. Ändringen ger antagligen köttförädlingsanläggningar bättre tillgång till råvara.

I förordningen har också tagits in bestämmelser som underlättar bl.a. avskiljandet av verksamheterna i tidsmässigt hänseende och mildrar kraven på kranarna vid tvättställ för handtvätt. Företagarnas administrativa arbete minskar också av att ursprungslandet inte längre behöver anges i handelsdokumenten om informationen finns att få på förpackningsmärkningarna. 

Ändringen av förordningen hänför sig till avreglering enligt regeringsprogrammet. Målet med ändringen är att särskilt förbättra småföretagarnas verksamhetsförutsättningar utan att riskera livsmedelssäkerheten.

Ytterligare information:
Anna-Maija Grönlund, veterinäröverinspektör, tfn 0295 162 208 (semester 20.6 - 11.7)
Marjatta Rahkio, veterinärråd, tfn 0295 162 102
Maaria Hackzell, veterinäröverinspektör, tfn 0295 162 422 (vilt)
fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Mat och jordbruk Närmat Vilt