Hoppa till innehåll
Media

Ett långsiktigt samarbete inom skogsbranschen förde pandorna till Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2018 11.00
Pressmeddelande

Jättepandorna Hua Bao och Jin Bao Bao, på finska Lumi och Pyry, anlände med specialtransport från Chengdu i Kina till Finland den 18 januari 2017. Samtidigt blev Finland en av de få stater Kina har inlett ett skydds- och forskningsprogram för pandor med.

Bakgrunden till pandornas placering i Finland är de utmärkta relationerna länderna emellan och jord- och skogsbruksministeriets och Kinas skogsministeriums (SFA) långsiktiga samarbete inom skogsbranschen. Även forsknings- och skyddsprojektet för jättepandan förbereddes tillsammans med den kinesiska skogsförvaltningen. Skyddsprojektet verkställs av Ähtäri Zoo i samarbete med pandaexperterna från China Wildlife Conservation Association. I Finland deltar bland annat Naturresursinstitutet och universitet i projektet.

Pandaförhandlingarna mellan Finland och Kina inleddes 2015 och framskred med fart. Pandornas placering i Finland och i Ähtäri djurpark bekräftades definitivt i början av april i samband med Kinas presidents besök.

– Jag är medveten om det långsiktiga arbete som man har gjort i Kina till förmån för skyddet av jättepandan, och efter stora ansträngningar ser pandabeståndet också ut att öka. Det är väldigt fint att Finland nu så här konkret får vara med i skyddsinsatserna för jättepandan, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och betonar också betydelsen av Finlands och Kinas intensiva samarbete i synnerhet inom vatten- och livsmedelssektorn.

Finlands klimat motsvarar klimatet i Qionglaibergen i Kina och också snö är ett naturligt element för pandorna. Man hoppas också att en naturlig livsmiljö som denna ska bidra till att jättepandorna förökar sig i Ähtäri.

– Djurparken i Ähtäri har uppnått en god internationell nivå med avseende på skyddet av utrotningshotade arter. Djurparken har stöd av internationellt uppskattad finländsk kompetens i björnars biologi och veterinärmedicin. Vi kan alltså vara säkra på att pandorna får ett gott hem, det finaste pandahuset utanför Kina, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som ända från början varit med och bidragit till projektet.

Ytterligare information:

Satu-Marja Tenhiälä, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn + 358 50 432 2215, satu-marja.tenhiala(at)mmm.fi

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi

Djur och växter Forskning och utveckling Jari Leppä