Hoppa till innehåll
Media

Nationellt ytterligare stöd för mjölkproduktion 2015 och stödenhetskoefficient för produktionen under resten av året fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2015 14.00
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag en höjning av det ytterligare stöd som betalas för mjölkproduktionen i januari och februari med 0,4 cent, dvs. till 1,9 cent per liter. Det ytterligare stödet behövs för att lindra konsekvenserna av Rysslands importförbud.

Ett liknande ytterligare stöd på 1,5 cent betalades också för produktionen i oktober-december 2014 i samband med det nordliga stödet för mjölk. Anslaget för stödet, som är upptaget i 2014 års andra tilläggsbudget, uppgår sammanlagt till drygt 16 miljoner euro.

Stödenhetskoefficienten för nordligt stöd för mjölkproduktionen 2015 (den stödberättigande andelen av totalproduktionen) införs den 1 augusti, storleken är 0,90. Detta i syfte för att man ska kunna säkerställa att de kvantitativa begränsningarna som gäller det nordliga stödet för mjölkproduktionen ska följas också efter den 1 april 2015 då kvotsystemet för mjölk avvecklas. Stödnivåerna för tiden 1.8 – 31.12.2015 ändrades också i linje med stödenhetskoefficienten. Ändringen inverkar inte de jordbrukarspecifika stödsummorna.

Ytterligare information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289