Hoppa till innehåll
Media

I nordligaste Finland inleds älgjakten redan i början av september

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2010 10.49
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag godkänt en ändring av jaktförordningen som tidigarelägger älgjakten i nordligaste Finland. I Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki är det på försök tillåtet att jaga älg under tiden 1.-20.9 och 11.10.-30.11. I resten av landet pågår älgjakten under samma tid som tidigare år. Också i de allra nordligaste delarna av Sverige och Norge börjar älgjakten den första september.

Hittills har man i hela landet kunnat jaga älg från och med den sista lördagen i september fram till årets slut. I praktiken börjar många jaktföreningar i södra Finland jaga älg först i medlet av oktober när vädret blivit kyligare och träden fällt sina blad. I allra nordligaste Finland har den tillåtna älgjaktssäsongen enligt förordningen dock infallit onödigt sent, framför allt de år då vintern kommer tidigt. Älgjakten kan dessutom störa renskiljningarna som inleds i oktober på samma område.

Ytan av de fyra nordligaste kommunerna utgör en tiondedel av Finland. Älgstammen är ändå gles i synnerhet i fjällområdena. I fjol fälldes 400 älgar i de fyra nordligaste kommunerna och sammanlagt 11 400 älgar på området för Lapplands jaktvårdsdistrikt. I hela landet fälldes totalt 62 000 älgar. Älgstammen är tätast på området för Uleåborgs jaktvårdsdistrikt samt i södra Lappland.

Älgens brunst infaller i huvudsak under perioden 21.9.-10.10. och då är älgen fredad i nordligaste Finland. Den tidigarelagda älgjaktens eventuella verkningar för älgstammen följs upp på försöksområdet med hjälp av ett identifikationsmärke som fästs i älgens öra efter att den har fällts. Jägaren ska föra älghuvudet med identifikationsmärket till områdets jaktvårdsförening inom sju dagar. Jaktvårdsföreningen lösgör identifikationsmärket och en tand från varje älg och skickar dem till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet för analys. I fråga om en älg som fällts på försöksområdet registreras platsen och tidpunkten då älgen fälldes, älgens vikt, kön samt eventuellt antal horntaggar.

Avsikten är att på basis av erfarenheterna från försöksområdet och uppföljningsinformationen göra en bedömning av tidpunkten för älgjakten i samband med den älghushållningsstrategi som utarbetas de närmaste åren.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Pentti Lähteenoja, tfn 040 717 1698

Sirkka-Liisa Anttila