Hoppa till innehåll
Media

Nordiska ministrar efterlyser stärkt samarbete för hållbar skogsbaserad bioekonomi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2016 14.04
Pressmeddelande
Bild: Heidi Orava, norden.org

Den skogsbaserade bioekonomin erbjuder stora möjligheter för de nordiska samhällena i form av tillväxt och jobb. Enligt de nordiska ministrarna för fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk kan och bör detta uppnås på ett hållbart sätt.

Vid sitt möte i Åbo antog de nordiska ministrarna en färdplan för det framtida samarbetet inom skogssektorn, Nordic Forest Solutions. Färdplanen syftar till att stärka den nordiska rösten i skogsbruksrelaterade frågor även på europeisk och global nivå.

EU:s bioenergipolitik, och särskilt de möjliga kriterierna för hållbar utvinning av träbiomassa, valdes som fallstudie för ett stärkt nordiskt samarbete. En back-to-back workshop arrangerades för att samla regeringsföreträdare, intressenter och Europeiska kommissionen till diskussion om ämnet.

Ministrarna betonade att ämnet är av ytterst stor betydelse för alla nordiska länder, och de erkände behovet av ett nära samarbete inom området. Den skogsbaserade bioekonomin erbjuder stora möjligheter för de nordiska samhällena i form av tillväxt och jobb. Bioenergin är en integrerad del av bioekonomin och den överlägset största källan till förnybar energi. Den är dessutom av avgörande betydelse för att nå EU:s klimat- och energimål för 2030.

– Den framtida hållbarhetspolitiken, om den föreslås av Europeiska kommissionen, bör baseras på befintliga nationella system, och den bör inte utgöra en administrativ belastning för skogsägarna eller aktörerna på bioenergimarknaden, sade Kimmo Tiilikainen, Finlands jordbruks- och miljöminister.

Ministrarna konstaterade att en riskbaserad strategi för hållbarhet är värd att undersöka.

Mer information:
Teemu Seppä, överinspektör, tfn 0295 162 158, fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Skogar