Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Efterlysning av nordiska matprojekt har startat

Jord- och skogsbruksministeriet
16.11.2015 10.54
Nyhet

Två nordiska matprojekt ska tilldelas medel från Ny Nordisk Mat III-programmet 2016 - 2017. Ansökningstiden pågår fram till den 3 december.

Nordiska ministerrådet inbjuder till anbud för projekt med två temaområden: Ny nordisk mat i Nordens offentliga sektor och Nordisk mattävling. Båda dessa tvååriga projekt får 700 000 DEK (något under 100 000 euro).

Inbjudan till anbud finns på Nordiska ministerrådets sidor (på danska och engelska).

Anbudet görs på ministerrådets projektansökningsblankett. Anbuden sänds via e-post till ministerrådets sekretariat före kl. 12 (dansk tid) den 3 december 2015. Närmare anvisningar finns på ministerrådets webbsidor. Vinnarna väljs ut före utgången av året.

Ytterligare information:
Mads Fischer-Möller, [email protected]
Torfi Johannessön, [email protected]
Sänd en kopia av meddelandet också till Mette Ranfelt, [email protected], som är ordförande för Ny nordisk mat III-programmets styrgrupp. 

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Programmet Ny Nordisk mat fortsätter under ledning av Nordiska ministerrådet även år 2015. Programmets syfte är att inleda, främja och koordinera verksamhet som bygger på manifestet för det nya nordiska köket (2004). Ministerrådet har deltagit i arbetet ända från början. 

EU och internationella frågor Mat och jordbruk