Hoppa till innehåll
Media

Högre nordligt stöd för mjölproduktion resten av året

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2014 10.51
Pressmeddelande -

Regeringen fastställde i dag de höjda nivåerna för nordligt stöd för mjölkproduktionen i oktober-december 2014. I de nordliga stödområdena C1 – C4 uppgår stödet för mjölk till sammanlagt 167,7 miljoner euro år 2014. I denna summa ingår också höjningen som är 6,5 miljoner euro. Grunden för fastställande av stödet, dvs. att stödet fastställs per liter, ändras inte.

Stödnivån höjs med 1,5 cent per liter i alla områdena för nordligt stöd 1.10 – 31.12.2014. Detta i syfte att delvis kompensera för de ekonomiska sanktioner som Ryssland beslutade om 7.8.2014.

Höjningen finansieras med krisstödet till jordbrukare i den andra tilläggsbudgeten 2014.

- Det är bra att stödåtgärderna inleds så här snabbt. Vi fortsätter förhandlingarna med producentorganisationerna om att kanalisera det resterande stödet till de sektorer som lider av förbudet, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Ytterligare information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 162 347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 0295 162 289