Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets öppna webbenkät visar renskötselns möjligheter och utmaningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2018 11.14
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet publicerade i dag resultaten från en enkät om renskötsel som ordnades i höstas. Resultaten ger vid handen att den största utmaningen är att renar betar för nära bostadshus. Enkäten visar också vikten av renskötseln för turismen och livskraften i de nordliga områdena.

Webbenkäten som var öppen för alla samlade in åsikter om renskötseln och styrningen av den. Över 3 300 svarade på enkäten. Det stora antalet svar lyfte upp frågor som väcker diskussion inom renskötseln. Svarspersonerna gav en rad kommentarer om möjligheterna och utmaningarna. 
 
De viktigaste möjligheterna för renskötseln 
- en upplevelse för turister och ett viktigt dragplåster för turismen  
- renkött och andra produkter som tillverkas av renkött är unika och högkvalitativa 
- rennäringen stärker glesbygdernas livskraft 

De största utmaningarna 
- renar betar för nära bosättningen 
- trafikolyckor med ren
- miljöns bärkraft, såsom upptrampade betesmarker och klimatförändringen

En öppen webbenkät visar svarspersonernas åsikter och kommentarer, men ger inte statistiskt representativa data. På en öppen webbenkät kan lämnas anonyma svar, vilket gör att det inte är möjligt att säkra ett balanserat urval.  


Ändring av värderingsnämnd en snabb fortsatt åtgärd

Enkäten ger ministeriet ett bra underlag för det fortsatta arbetet och utvecklingen av lagstiftningen.  Ministeriet ska bedöma renskötsellagshelheten som också omfattar det pågående forskningsprojektet om renbetesmarkernas skick, arbetet med att fastställa ett nytt högsta antal livrenar samt bland annat urbefolkningens rättigheter. 
 
Ministeriet har också inlett arbetet med att ändra värderingsnämnden. Det separata projektet startas redan under denna regeringsperiod och genomförs med en snabb tidsplan. Ändringen ska ge klarare riktlinjer för värdering av skador av ren och avhjälpa problem i tvister om ersättning. 
 
 
Mer information: 
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2077 (styrning av renskötseln)
Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2244 (lagstiftning som gäller värderingsnämnden)
fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Administration Djur och växter Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Vilt