Hoppa till innehåll
Media

Ansökningsomgången för investeringsstöd för renhushållning och naturnäringar avbryts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 15.09
Pressmeddelande

Ansökningsomgången som gäller investeringsstöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar avbryts den 1 januari 2016 då lagen upphävs och en ny lag med ändringar träder i kraft.

Stöd kan inte längre sökas med stöd av finansieringslagen. En ny förordning av statsrådet om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, som ska utfärdas i början av 2016, är under arbete. Ansökningsomgången öppnar när förordningen har utfärdats, stödsystemen införts och Landsbygdsverket tagit fram anvisningar och blanketter.

Ansökningsomgången för startstöd, bostadsfinansiering och forskningsfinansiering avbryts också.  Ansökningsomgången för stöd för underhåll av renstängsel, som är ett nytt stöd, inleds samtidigt med ansökan om andra stöd.

Skoltlagen har också genomgått förändringar. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2016. Ansökningstiden för stöd enligt skoltlagen löpte ut redan den 15 januari 2015, med undantag för bostadsfinansiering. Ansökningsomgången, som har avbrutits och som också gäller för bostadsfinansieringen, öppnar igen när ändringarna i skoltförordningen samt nya blanketter och anvisningar blir färdiga. Om tidpunkten för ansökan våren 2016 informeras separat.

Ytterligare information:                        
Esko Juvonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2271
Katriina Pessa, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2252