Hoppa till innehåll
Media

Priserna på Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2008 14.33
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade 12.11.2008 en förordning som fastställer Forststyrelsens avgifter för jakt- och fisketillstånd för åren 2009–2011. En ny typ av tillstånd i förordningen är tillståndet för bågjakt på småvilt.En tredjedel av landets yta är i Forststyrelsens besittning. Ungefär hälften av Finlands ca 300 000 jägare använder statens marker för jakt med stöd av jakttillstånd, jaktarrendeavtal eller den så kallade fria jakträtten som gäller invånarna i de nordliga kommunerna. På begäran av Forststyrelsens breda kundkrets finns det fortfarande ett stort antal olika typer av tillstånd i förordningen. Forststyrelsens avgifter för jakt- och fisketillstånd har i princip fastställts enligt självkostnadspriset. Detta innebär att de intäkter som tillstånden ger, täcker de kostnader som de medför.

Enlgit förordningen ska det införas ett nytt, i princip landsomfattande spöfisketillstånd, samtidigt som man slopar de regionala spöfisketillstånden. En annan nyhet i förordningen är tillståndet för bågjakt på småvilt som är en egen typ av tillstånd, samt möjligheten att ansöka om kortvariga småviltstillstånd och vissa spöfisketillstånd via mobiltelefon. Jakt- och fisketillstånd till nedsatt pris för ungdomar är också i framtiden en av tillståndstyperna. Med prissättningen av ungdomstillstånden vill man göra ungdomen bekant med naturen och friluftsliv samt föra vidare vårt lands traditionella jakt- och fiskekultur. Avgifterna för jakttillstånd som gäller längre än tre dagar höjs med tio procent, medan avgifterna för de vanligaste typerna av jakttillstånd ändras inte.
Vid behandlingen av förslaget till lag om Forststyrelsen i oktober 2004 ansåg riksdagens grundlagsutskott att tillstånd till jakt-, fiske- och terrängtrafik på statens mark ska ses som ett förvaltningsbeslut. Som en följd av detta bestäms storleken på Forststyrelsens myndighetsavgifter av det styrande ministeriets förordning. Den nu utfärdade förordningen om avgifter ersätter den förordning som tillämpats under åren 2005–2008.
Förordningen om avgifter påverkar inte nyttjandet av den i 8 § jaktlagen avsedda, så kallade fria jakträtten för kommunmedlemmar.

Närmare information:
regeringsrådet Vilppu Talvitie, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52293
jakt- och fiskechef Olavi Joensuu, Forststyrelsen, tfn 0400 290 707
överinspektör Jukka Bisi, Forststyrelsen, tfn 040 537 0993