Hoppa till innehåll
Media

Professor Tuula Packalen blir avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 13.49
Pressmeddelande
Tuula Packalen.
Bild: Erkki Oksanen

Statsrådet utnämnde i dag agronomie- och forstlicentiat, fil.dr Tuula Packalen till tjänsten som avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning för tiden 1.6.2020 – 31.5.2025. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 13 personer. Professor Packalen tillträder tjänsten den 1 juni 2020.

Tuula Packalen har sedan 2012 arbetat som forskningsprofessor i skogsbruksplanering vid Naturresursinstitutet (Skogsforskningsinstitutet fram till 2014). Sedan 2019 har hon också arbetat som programdirektör vid Naturresursinstitutet. Dessförinnan arbetade Tuula Packalen bland annat som programdirektör vid Europeiska skogsinstitutet 2009 – 2010 och som professor vid Skogsforskningsinstitutet. Tuula Packalen är medlem av Finlands skogsvårdsråd och klimatpanel. 

Naturresursavdelningens huvudsakliga uppgift är att bidra till en hållbar användning av naturresurser och skapa förutsättningar för näringar och välbefinnande som bygger på dessa. Avdelningen svarar för beredning av områdets lagstiftning och budgetförslag, styr  förvaltningen som är underställd ministeriet, dvs. Finlands viltcentral, Finlands skogscentral och Forststyrelsen. Vidare medverkar avdelningen i resultatstyrning av Naturresursinstitutet och Livsmedelsverkets och styr närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral inom sitt ansvarsområde.

Avdelningschefen leder och övervakar avdelningens verksamhet och svarar för avdelningens strategiska ledning samt ser till att uppgifterna sköts på ett effektfullt och resultatgivande sätt.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910