Hoppa till innehåll
Media

Lapin Poron kuivaliha fick EU:s namnskydd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2010 9.16
Pressmeddelande -

Lapin Poron kuivaliha (torkat renskött från Lappland) har beviljats EU:s namnskydd. Detta torkade renkött har genom kommissionens förordning tagits bland produkter med skyddade ursprungsbeteckningar (SUB).

”Lapin Poron kuivaliha” framställs från renar som är födda, uppvuxna och slaktade i det finska renskötselområdet och som betat fritt på naturliga betesmarker. Ursprungsbeteckningen kräver att köttet också förpackas i det finska renskötselområdet.

Namnskyddet för torkat renskött är redan den andra rensköttsprodukten som tilldelats en skyddad ursprungsbeteckning. Av finska produkter har tidigare Lapin Poron liha (renkött från Lappland) och Lapin Puikula (Lapplands mandelpotatis) registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB). Kainuun rönttönen är en skyddad grafisk beteckning (SGB). Ytterligare är karelska piroger, kalakukko (limpa med inbakad fisk) och sahti (hembryggt öl) registrerade som garanterade traditionella specialiteter (GTS).

Syftet med EU: s namnskyddssystem är att skydda livsmedel och jordbruksprodukter från missbruk och billigare imitation av det etablerade namnet. I regel gäller skyddet produkter som traditionellt har framställts eller producerats inom en bestämd region eller enligt en viss produktionsmetod under många generationer. För konsumenten innebär skyddssystemet att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsmetoder är kända.

Det finns tre olika system för att skydda produkterna. Beteckningen skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad grafisk beteckning (SGB) skyddar produktionen och framställningen inom produktens traditionella geografiska region. Beteckningen garanterad traditionell specialitet (GTS) skyddar däremot produktens traditionella produktionsmetod. Systemet gäller i alla EU-länder och ett registrerat namn är skyddat inom hela gemenskapsområdet.

I dag njuter ca 1 000 produkter namnskydd i EU-området. Före registreringen av Lapin poron kuivaliha är endast 32 köttprodukter registrerade som skyddade ursprungsbeteckningar. Ansökningarna om registrering av Lapin Poron kuivaliha samt alla andra registreringsansökningar kan läsas i DOOR-programmet på kommissionens webbplats.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Maija Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 54278, 040 518 5259
byråchef Matti Särkelä, Renbeteslagens förbund, tfn 040 581 1971

Sirkka-Liisa Anttila