Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rent vatten och sanitet fortfarande en ouppnåelig dröm för miljontals människor i världen

Jord- och skogsbruksministeriet
21.2.2019 13.06 | Publicerad på svenska 21.2.2019 kl. 14.06
Nyhet
Bild: Remote Year

Det finländska företaget Biolan har donerat två miljövänliga torrtoaletter till Sydafrika. Donationen gjordes genom ett volontärarbetsprojekt inom programmet Remote Year. Samarbetet mellan Finland och Sydafrika underbyggdes redan i september i fjol då en delegation från Finland träffade i Kapstaden Sydafrikas vice minister som svarar för vatten- och sanitetsfrågor.

Vid årsskiftet skickade Biolans fabrik i väg en välgörenhetssändelse till Kapstaden i Sydafrika. Destinationen var två Streetscape Garden-trädgårdar i Vredehoek och Trafalgar High School som har bristfälliga hygieniska förhållanden. Tidigare har det inte funnits några fungerande sanitära utrymmen i dessa områden. Den enda möjligheten för att få bättre hygieniska sanitära utrymmen är toaletter som fungerar utan vatten och el. 

Khulisa Social Solutions, som är en sydafrikansk organisation utan vinstsyfte, startade 2015 projektet Streetscape Garden för att bidra till en säkrare, hälsosammare och rikare stad. Projektets mål är att hjälpa bostadslösa, småkriminella och knarkande personer att hitta arbetstillfällen och integrera sig i samhället. Projektet erbjuder dem jobb till exempel i trädgårdar.

- Projektet Streetscape Garden har i många avseenden varit en banbrytande helhet när vi tänker på såväl människor som miljön. Det nya sättet att hjälpa människor att integrera sig i samhället igen och Biolans donation hjälper oss att lösa sociala problem och spara vatten, berättar Katri Mehtonen vid Finnish Water Forum som främjat exporten av den finländska vatten- och sanitetskompetensen i Kapstaden.  

Kapstaden och hela Sydafrika kämpar med svår vattenbrist. Redan i fjol hade man bestämt om en så kallad ”dag 0” då man skulle ha stängt av vattnet helt och hållet. I sista stunden räddade regnen situationen, men läget är fortfarande känsligt både i Kapstaden och i andra delar av landet.  

Hållbar förvaltning av sanitet genom utvecklingssamarbete

Urbaniseringen i många utvecklingsländer och utvecklade länder är ekologiskt ohållbar med tanke på dagens vatteninfrastruktur. Trots att Kapstaden lyckats minska vattenförbrukningen med ca 60 procent, är situationen fortfarande kritisk. I bakgrunden figurerar ökad torka. Under de senaste åren har det regnat mindre än någonsin. 

En hård sparkur har hjälpt Kapstaden, men att permanent kunna lösa vattenkriserna kräver dock pengar och politisk vilja. Vatten ska användas effektivare och återanvändning av vatten ska ökas, vilket förutsätter modern teknik. Vi måste övergå från de så kallade linjära vattentjänsterna som går ut på att råvatten används för att producera dricksvatten, det vill säga att vattnet används och renas och släpps tillbaka i vattendraget eller havet, till vattentjänster som bygger på cirkulär ekonomi. Vattnet och avfallsvattnet som ses som råvaror med energi, näringsämnen och andra ämnen, såsom värdefulla metaller, nyttjas i övrig affärsverksamhet.

- Biolan har länge drivit affärsverksamhet inom ekologisk sanitet och vi har utvecklat torrtoaletter som fungerar utan vatten och el. Vi tror att torrtoaletter hjälper att utveckla de sanitära och hygieniska förhållandena i utvecklingsländerna på ett hållbart sätt. Det är inte vettigt att spola ner vatten i avloppet särskilt i områden med svår torka, säger Iikka Helin, försäljnings- och marknadsdirektör vid Biolan.

Konkurrenskraftiga lösningar från Finland

Enligt FN lever upp till två miljarder människor fortfarande utan några som helst sanitära utrymmen och över två miljoner, i huvudsak barn under fem år, dör årligen i sjukdomar som följer av smutsigt vatten och bristfälliga sanitära och hygieniska förhållanden. Vid sidan av de nuvarande avlopps- och vattenreningssystemen finns det också behov av att planera vattentjänster och sanitära lösningar som bygger på torra system särskilt i avlägsna områden och på landsbygden. 

- Vi har konkurrenskraftiga lösningar på globala utmaningar som gäller vatten- och sanitetsfrågor samt på hur skapa ett målinriktat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Vår starka vattenkompetens förenas med innovativ IT-kompetens, pålitlig teknik och miljövänliga produktionsprocesser. Våra företag erbjuder lösningar för en övergripande förvaltning av vatten och vattenanvändningen, även moderna torrtoalettsystem, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Under besöket i Sydafrika i höstas träffade kanslichefen vice minister Pamela Tshwete som svarar för vatten- och sanitetsfrågor. På resan främjade deltagarna exporten av livsmedel och vattenkompetens till Sydafrika och diskuterade förvaltningen av vattenresurser samt samarbetet inom vattenbranschen. I diskussionerna lyftes fram behovet av torrtoaletter och Finlands kompetens i vatten- och sanitetsfrågor. Tillsammans med delegationen reste en grupp finländska företagare i vattenbranschen och exportmyndigheter. 

Ytterligare information:

Olli-Matti Verta, konsultativ tjänsteman, tfn +358 (0)295 162 123, [email protected]

Bioekonomi Vatten