Hoppa till innehåll
Media

Pyttis befriad från VHS-sjuka hos fisk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2008 13.27
Pressmeddelande -

Spärrområdet som anlades på grund av VHS-sjuka hos fisk i Pyttis kommuns område 2001 kommer att hävas den 19 juni 2008. I och med hävandet befrias området från de speciella restriktionerna för förflyttning av odlad och vild fisk och rom samt föreskrifterna om desinficering av transportmedel och utrustning.

Åren 2006 och 2007 undersöktes fiskodlingsanläggningar och vilda fiskar intensivt för att säkerställa att sjukan försvunnit. Ansökan om VHS-frihet skickades till EU-kommissionen i januari 2008, och både medlemsländerna och kommissionen har godkänt denna ansökan.

VHS-virussjukan hos fisk påträffades vid två havsodlingar för regnbågslax inom Pyttis kommun under åren 2000 och 2001. Fiskodlingsanläggningarna har kunnat befrias från sjukdomen med hjälp av kortvariga produktionsuppehåll i samarbete med veterinärmyndigheterna.

Utrotningsprogrammet för VHS-sjukan fortsätter på Åland. På västkusten i spärrområdet Nystad-Pyhäranta-Raumo pågår intensiv provtagning för att påvisa försvinnandet av VHS-sjukan.

VHS-sjukan smittar inte till människor och det existerar inga hinder för att använda symptomfria fiskar som livsmedel. Regnbågslax är den fiskart som är mest mottaglig för VHS-sjukan. Dödligheten hos regnbågslax på grund av VHS varierar efter omständigheterna från obetydlig till t.o.m. 40 procent.

Ytterligare information:

Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn (09) 160 53280, 040 – 356 7675
Länsveterinär Antti Nurmi, Länsstyrelsen i Södra Finlands län,
tfn 071 873 2670, 0400 – 217 991
Veterinärinspektör Hanna Kuukka-Anttila, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 24331