Hoppa till innehåll
Media

R-kiosker ska sälja fiskekort runt om i landet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2008 7.51
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet bygger ut nätverket för försäljning av statliga fiskekort. Ministeriet och Rautakirja Oy har ingått ett avtal som gör det möjligt att köpa statliga fiskekort på alla R-kiosker i Finland. Från tisdagen den 15 maj 2008 går det alltså att betala såväl den statliga fiskevårdsavgiften som den länsvisa handredskapsavgiften på en R-kiosk.

Alla mellan 18 och 64 år som idkar något annat fiske än mete eller pilkfiske ska betala en fiskevårdsavgift som är en statlig avgift av skattenatur. De influtna medlen används på många olika sätt till förmån för fiskare och fiskevatten. En tredjedel av medlen används direkt till att vårda fiskevatten. Därtill ska handredskapsfiskare betala en länsvis handredskapsavgift eller skaffa vattenägarens tillstånd till fisket.

Under de senaste åren har statens inkomster från fiskevårdsavgifter minskat. Målet är att öka inkomsterna genom att göra betalningen av avgifterna tillräckligt enkel. Antalet inbetalda fiskevårdsavgifter uppgår årligen till ca 300 000, antalet handredskapsavgifter till ca 100 000. I fortsättningen kommer alla landets 720 R-kiosker att sälja fiskekort. Bägge avgifterna kan också betalas på posten, via internet eller direkt till jord- och skogsbruksministeriets konton.

Fiskekortet träder i kraft omgående vid tiden för köpet eller från det datum som antecknats på kvittot. För hela kalenderåret är avgiften 20 euro, för sju dygn sex euro. Den länsvisa handredskapsavgiften är 27 euro per kalenderår och sex euro för sju dygn. R-kiosken tar ut en avgift på tre euro för tjänsten.

Den närmaste R-kiosken som säljer statliga fiskekort finner du på adressen
www.r-kioski.fi. Ytterligare information om fiskeavgifter och -tillstånd: www.mmm.fi/kalastus.

Ytterligare upplysningar:
Jan Karlsson, försäljningschef, Rautakirja Oy, tfn 09-852 8010
Roni Selén, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-1605 27 26