Hoppa till innehåll
Media

Stöd för anskaffning av bebyggda jordbruksfastigheter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2010 11.52
Pressmeddelande -

Det är igen möjligt att få investeringsstöd för anskaffning av en bebyggd jordbruksfastighet. Statsrådet antog i dag en ändring av förordningen om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk.

Villkoren för stödet är likadana som tidigare. Stöd kan beviljas för anskaffning av en produktionsbyggnad som behövs i jordbruket. I motsats till fastighetsförvärv i anslutning till startstöd, ska markens andel av alla stödberättigande investeringskostnader vara under 10 procent.

Stödet gäller i hela landet. Årets ansökningstid är 15.9 - 30.11. Om nästa års stödobjekt och ansökningstider utfärdas senare en separat förordning.

I början av år 2010 slopade man tillfälligt systemet med räntestödslån för förvärv av fastigheter eftersom enligt EU-reglerna för statliga stöd var stödet inte längre möjligt på grund av de gällande bestämmelserna i lagen om överlåtelseskatt. Lagen har nu ändrats och stödet är igen möjligt.

Befrielsen från överlåtelseskatt i samband med räntestödslån tillämpas inte längre när det gäller investeringsstöd som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket.
Möjligheten till en befrielse från skatten är dock möjlig vid fastighetsaffärer som hänför sig till startstöd till unga jordbrukare.

Mer information:
regeringssekreterare Mika Saari, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 52242
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, Landsbygdsverket, tfn 020 772 5689

Sirkka-Liisa Anttila