Hoppa till innehåll
Media

Rapport om verkställandet av energiprogrammet för lantbruket överräcktes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2009 7.30
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som berett rapporten om verkställandet av energiprogrammet för lantbruket överlämnade idag sin slutrapport till minister Anttila. Arbetsgruppen föreslår att man för att förbättra energieffektiviteten inom jordbrukssektorn väljer en modell som grundar sig på frivilliga energisparavtal. Med frivilliga avtal har man uppnått goda resultat också inom andra näringsgrenar.

Energiprogrammet för lantbruket riktar sig till en grupp med en total energiförbrukning på 80 procent av konsumtionen inom hela jordbrukssektorn. Enligt arbetsgruppen är den främsta förutsättningen för att programmet ska lyckas att det kan erbjuda ett servicepaket som alla typer och storlekar av jordbruks- och trädgårdslägenheter kan ha nytta av.

Först drar lantgården nytta av tjänsterna för energiplanering och -syn som stöds i energiprogrammet. Senare syns nyttan av de realiserade energibesparingsåtgärderna i förbättrad lönsamhet. I fortsättningen bör dock tjänsterna som ingår i programmet för gårdarna utvecklas kontinuerligt. Enligt arbetsgruppens förslag bör man dessutom söka möjligheter till att rikta fördelarna för de gårdar som deltar i programmet till exempel via system för investeringsstöd.

Arbetsgruppens förslag är att branschavtalet för programmet mellan jord- och skogsbruksministeriet och produktionsorganisationerna inom branschen undertecknas hösten 2009. Efter det att avtalet undertecknats är avsikten att på senhösten 2009 inleda gårdarnas anslutning till programmet och utarbeta specifika energiplaner för varje lantgård. Förverkligandet av mera detaljerade energisyner för gårdarna planeras ske senare.

Arbetsgruppen föreslår att finansieringen av programmet främst sker med nationella medel. Vid behov utreds finansieringsmöjligheterna via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

I arbetsgruppen ingick representanter för produktions- och rådgivningsorganisationer, arbets- och näringsministeriet, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, TE-centralerna samt Motiva Oy.

Tilläggsuppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
Ordföranden för arbetsgruppen Veli-Pekka Reskola, tfn 09 160 533 96, gsm 040 546 9065.

Sirkka-Liisa Anttila