Hoppa till innehåll
Media

I fettfri ekologisk mjölk får i fortsättningen tillsättas D-vitamin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2016 10.56
Pressmeddelande
Bild: Riitta Supperi / Keksi / Finland Promotion Board

Enligt jord- och skogsbruksministeriets nya förordning är det i fortsättningen möjligt att tillsätta D-vitamin i fettfri homogeniserad mjölk. Detta gäller enbart fettfri mjölk som ur näringssynpunkt är det tillrådligaste alternativet. Målet är bl.a. att öka användningen av ekologisk mjölk på daghem och i skolor.

Att tillsätta vitaminer, mineralämnen och andra ämnen i livsmedel är frivilligt om inte något annat föreskrivs särskilt. Statens näringsdelegation rekommenderar dock att i flytande mejeriprodukter och bredbara fetter tillsätts D-vitamin. Att tillsätta vitaminer i ekologiska livsmedel är däremot inte tillåtet om det inte enligt lag blir obligatoriskt.

På daghem och i skokor serveras endast mjölk som innehåller tillsatt D-vitamin enligt rekommendationerna. Enligt mjölkproducenterna är det inte tekniskt möjligt att tillsätta D-vitamin i ohomogeniserad mjölk som ekologisk mjölk av tradition är. Daghem och skolor skulle emellertid vara storköpare av ekologisk mjölk. Reformen förväntas utvidga ekomjölksmarknaden till att också omfatta bespisning. De slutliga besluten tas dock av dem som köper in mjölk inom bespisningen.

Genom förordningen vill man öppna nya marknadsområden för ekologisk mjölk, men också bevara möjligheten att producera ohomogeniserad mjölk utan tillsatt D-vitamin. Att mjölken inte homogeniseras är enligt många konsumenter en viktig egenskap hos ekologisk mjölk. Det återstår att se om det finns efterfrågan på den nya typen av ekomjölk på konsumentmarknaden. 

Rekommendationerna om vitaminintag höjdes år 2010, varför hela den vuxna befolkningens intag av D-vitamin ligger på en bra nivå. När man tänker på hela befolkningen får barn över ett år fortfarande inte tillräckligt med D-vitamin. Mejeriprodukter är en av de viktigaste enstaka källorna till D-vitamin hos barn.

Genom förordningen genomför jord- och skogsbruksministeriet regeringens program för utveckling av ekobranschen. Förordningen börjar gälla den 1 september 2016.

Ytterligare information:
Anna Lemström, livsmedelsöverinspektör, tfn 0295 162 145, anna.lemstrom(at)mmm.fi

Ekologiskt Mat och jordbruk