Hoppa till innehåll
Media

Regeringen beslutade om ersättningar för skördeskador 2013

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2014 12.47
Pressmeddelande -

Regeringen fastställde i dag ersättningsprocenten för lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador 2013. Statens ersättning uppgår på samma sätt som tidigare till 90 procent av beloppet av skördeskadorna, vilket minskats med jordbrukarens självriskandel och eventuella andra ersättningar.

Jordbrukarnas självriskandel är 30 procent som räknas utifrån värdet av skörden från stödberättigande grödor på hela odlingen. Värdet av skörden räknar man genom att tillämpa medelvärdet av skördemängderna under de fem år som föregår skadeåret och grödans enhetspris enligt Landsbygdsverkets föreskrift.

År 2013 skedde färre skördeskador än vanligt. Omkring 160 gårdar betalas ersättning. Skadearealen omfattade sammanlagt ca 4 600 hektar, av vilken ungefär 2 500 hektar totalförstörd. Cirka 250 jordbrukare har ansökt om ersättning.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

jordbruksöverinspektör Anne Vainio, tfn 0295 16 2168

äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347