Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att jaktlicens för rådjur avskaffas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2005 9.58
Pressmeddelande -

Regeringen lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till ändring av jaktlagen. Enligt propositionen skall jaktlagen ändras så att för jakt på rådjur inte längre krävs en jaktlicens. Med detta försöker man göra regleringen av rådjurbeståndet och organiseringen av jakten smidigare. Genom samarbete mellan markägare och jägare skulle det dessutom vara möjligt att effektivare än i dag bekämpa de skador rådjuren orsakar.

När kravet på en jaktlicens avskaffas innebär detta att även jaktlicensavgiften slopas. Detta kommer emellertid inte att på något sätt inverka på statsekonomin för de medel som inflyter i jaktlicensavgifter skall enligt lagen om jaktlicensavgifter i första hand användas för att ersätta de skador älgdjuren orsakar. Från början av år 2006 skall inte heller de skador som rådjuren orsakar ersättas med jaktvårdsavgifter.

Jaktlagen skall också ändras så att det skulle vara möjligt att genom en förordning sätta tidsmässiga begränsningar för användningen av vissa jaktredskap eller jaktmetoder. Därutöver innehåller propositionen vissa tekniska revideringar av jaktlagen samt ändringar som gäller justeringar på författningsnivå.

Närmare information:överinspektör Sami Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, 09-160 53374

överinspektör Sauli Härkönen, jord- och skogsbruksministeriet, 09-160 52469