Hoppa till innehåll
Media

Regeringens matprogram fick generalsekreterare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2008 11.06
Pressmeddelande -

Filosofie magister Marja Innanen har valts till generalsekreterare för regeringens program för främjande av finländsk mat. För tillfället arbetar Innanen på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning som koordinator för den nationella strategin för livsmedelsekonomi (kvalitetskedjan). Generalsekreterarens visstidsanställning upphör i slutet av regeringsperioden, dvs. den 30 april 2011. Tjänsten söktes av 33 personer. Jaana Husu-Kallio från Livsmedelssäkerhetsverket Evira ska arbeta som ordförande i styrgruppen för programmet för främjande av finländsk mat som tillsätts inom kort. Gruppens medlemmar ska bestå av representanter för ministerier och programmets olika delområden.

Alla de ministerier som behandlar frågor kring mat ska nu första gången arbeta tillsammans för den finländska maten. Det primära målet med programmet som inletts av jord- och skogsbruksministeriet är att höja matens status. Målgruppen är de finländska konsumenterna, framför allt barn och unga samt beslutsfattare som svarar för upphandling av mat. Man vill också intensifiera samverkan mellan de olika aktörerna för att stimulera användningen av närproducerad och ekologisk mat, internationalisera livsmedelssektorn, styra kostvanorna och utveckla kvaliteten.

Matprogrammet syftar till att på ett bättre sätt koordinera de tillgängliga resurserna och göra de olika aktörernas roller och begreppsapparater klarare. Programdeltagarna samarbetar med deltagare i övriga politikprogram som tangerar ämnet.

Programmet löper över regeringsperioden men lever vidare i form av olika aktiviteter, samarbete, processer och mallar.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef Heimo Hanhilahti, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 11
generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Evira, tfn 0400 291 910
specialmedarbetaren Minna-Mari Kaila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 775 6060